Shop Doneer

Geen zorgen voor morgen!

Leestijd: 3 min.

In elke periode van de geschiedenis hebben mensen zich druk gemaakt over hun financiële zekerheid en hun materiële bezittingen. Geld en bezit geven ons een gevoel van veiligheid. Onder druk van de wereldwijde inflatie worden de financiële zorgen echter alleen maar groter en zoeken mensen naar nieuwe manieren om hun financiële toekomst veilig te stellen. De grote waardestijging van goud, zilver en edelgesteente illustreert dit. En weer anderen investeren in kunst en andere waardevaste zaken.

Een vriend vertelde me eens over een rijke Arabier uit één van de olieproducerende landen. Hij kende deze man persoonlijk en vertelde me dat de Arabier zich alleen maar zeker voelt als hij honderd miljoen dollar in contant geld direct beschikbaar heeft. Als hij dat niet heeft, kan hij die nacht niet slapen. Het is natuurlijk geen bedrag om op zak te dragen, maar om dit geld toch beschikbaar te hebben, heeft hij een Zwitserse bank opdracht gegeven zijn geld zodanig te beheren dat hij er altijd onmiddellijk over kan beschikken. Hiervoor betaalt hij drie procent rente per jaar. Het kost hem dus drie miljoen dollar per jaar om honderd miljoen dollar direct beschikbaar te hebben. Dat is zijn idee van veiligheid. Maar hoe triest het ook is, zelfs deze regeling kan de Arabier nooit werkelijke, blijvende veiligheid bieden. Laat me je meenemen naar een alternatieve, echt veilige investering. In Mattheüs 6:19-21 zegt Jezus:

Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar ​dieven​ inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar ​dieven​ niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw ​hart​ zijn.

Als Zwitserland zou worden aangevallen en een ander land zou het bezetten, dan zou onze Arabier niet meer kunnen slapen, omdat 'zijn hart is waar ook zijn schat is'. Daarom zegt Jezus: ,,Er is geen enkele volledige veiligheid en zekerheid in deze wereld, noch in het wereldse investeringssysteem". Daarom roept Hij op: ,,Investeer niet in iets wat niet geheel veilig is". Wat wijs en praktisch! De Heer roept ons op om te investeren in iets waarvan de resultaten wél garantie en zekerheid bieden voor de toekomst, in iets wat niet kan worden gestolen. Investeer in het koninkrijk van God, is Zijn oproep. Investeer in de hemel en in Gods bedoelingen. Kort na deze oproep zegt de Heer:

Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het ​Koninkrijk van God​ en Zijn ​gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. (Mattheüs 6:1-34)

Ik vind het een zegen te weten dat God precies weet wat ik nodig heb. Ik hoef God niet te herinneren aan wat ik nodig heb. Ik hoef alleen maar aan Zijn voorwaarden te voldoen en dan voorziet Hij in mijn noden. De voorwaarde die Jezus daarbij noemt, is dat wij allereerst Gods koninkrijk zoeken. Jezus was een realist. Hij zei: ,,Verspil de dag van vandaag niet door je zorgen te maken over de dag van morgen." Het draait allemaal om de juiste prioriteiten. Als je de juiste prioriteit geeft aan Gods koninkrijk en daarin investeert en je eraan toewijdt, dan hoef je je geen zorgen te maken om andere dingen. Je Vader weet van deze dingen en Hij zal voor je zorgen.

Gebed van de dag

Vader, ik prijs U voor Uw trouw. U zorgt vandaag voor mij, en morgen zult U opnieuw voor mij zorgen. Daarom kan ik mij helemaal richten op Uw koninkrijk. Wat een heerlijk leven. Vandaag zeg ik opnieuw: Ik vertrouw U! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

KROATIË

We hopen deze maand de nieuwe vertalingen van De eindtijd, wat gaat er gebeuren? en Verzoening te drukken. Bid dat beide boeken een grote zegen voor de Kroatische gelovigen zullen zijn, en hen helpen hun toewijding aan Christus te versterken