Shop Doneer

Geestelijk leven; gemeenschap met God

Leestijd: 1 min.
Nadat Petrus zijn zwaard trok om Jezus te verdedigen, zodat Hij niet zou worden gearresteerd in de tuin van Getsemané, zei Jezus tegen hem:
Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die de Vader Mij gegeven heeft, zal Ik die niet drinken?Jezus dronk die beker tot op de bodem leeg. Jezus' werk was namelijk niet af toen Hij stierf aan het kruis. De bitterste drank kwam pas na zijn lichamelijke dood. Jezus dronk in ieder opzicht de beker tot de laatste druppel leeg. Ten eerste stierf hij de geestelijke dood, ten tweede de lichamelijke dood en ten derde werd Hij geestelijk afgesneden van God zijn Vader.
Jezus proefde de dood voor iedereen, zodat wij het leven kunnen hebben. En wij hebben dit leven ontvangen in alledrie de aspecten die Jezus zelf verloor. Het is een exacte parallel.
Ten eerste hebben we geestelijk leven ontvangen. We zijn gebracht in eenheid en gemeenschap met God in dit leven, op dit moment, door ons geloof in Jezus Christus. Jezus was verenigd met de Heer; Hij leefde door het leven van de Vader. Hij zei: Ik en de Vader zijn één (Johannes 10:30). Dit was het geval totdat Hij onze ongerechtigheid op zich nam, en werd gescheiden van de Vader. Hij werd van God afgesneden zodat wij met God verenigd kunnen worden. Door ons geloof in Jezus, kunnen wij één worden met de Heer in de Geest en wandelen in dezelfde eenheid met God die Jezus met God had. Dat is het doel van het evangelie.
1 Johannes 1:3 leert: Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.
Jezus verloor de gemeenschap met de Vader, zodat wij die gemeenschap juist konden gaan ervaren en daarin leven en wandelen!

Dank U Jezus voor Uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat Jezus de dood proefde, om mij het leven te geven; Hij werd afgesneden zodat ik met God verenigd kan worden; Hij verloor de gemeenschap met God, zodat ik die juist mag ervaren. Jezus werd door de dood afgesneden van God, zodat wij voor eeuwig met God verbonden kunnen zijn. Amen.