Shop Doneer

Geestelijke doofheid

Leestijd: 3 min.
Gisteren lazen we over een hart dat de Heer hoort. Vandaag wil ik even stilstaan bij het tegenovergestelde: geestelijke doofheid. De Bijbel, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, spreekt vaak over mensen die geestelijk doof zijn. Jezus zei over hen die zijn gelijkenissen niet begrepen in Mattheüs 13:13-15 dat ze 'geestelijk doof' waren: Dit is de reden waarom Ik in gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. In hen komt deze profetie van Jesaja tot vervulling: Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen, en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben. Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou Ik hen genezen. Hier worden mensen geschetst die geen hart hebben om God te horen. Ze zijn innerlijk doof geworden. En er staat één belangrijke, bijna beangstigende uitdrukking in dit stukje: met hun hart begrijpen zij niets. In de grondtekst staat hier een uitdrukking die vertaald kan worden met: hun hart is niet gevoelig meer / hun hart is verdoofd. Vergelijk dit eens met wat God in het Oude Testament, in Psalm 95:7-8, zei over Israël: Vandaag, wanneer gij zijn stem hoort, verhardt uw hart niet zoals u deed bij Meriba, als die dag bij Massah, in de woestijn. (NIV) En dan gaat Hij verder over de mensen die hun hart wel verhardden: Veertig jaar voelde ik weerzin tegen hen. Ik zei: ,,Het is een stuurloos volk dat mijn wegen niet wil kennen.'' En Ik zwoer in mijn woede: ,,Nooit zullen zij ingaan tot mijn rust!'' Weet je, ik geloof dat er vandaag heel wat kinderen van God zijn die nooit echt Gods rust ervaren. Ze zwerven als het ware altijd maar in de woestijn, maar gaan eigenlijk nooit hun Beloofde Land binnen. Waarom niet? Ze hebben nooit geleerd te luisteren naar God. De enige manier om binnen te komen in de rust van God, is zijn stem te horen. Als je deze twee teksten uit het Oude en het Nieuwe Testament over mensen met ongevoelige harten combineert, dan zie je twee kenmerkende woorden die de conditie van hun hart beschrijven: verdoofd en verhard. Het sleutelwoord is dus 'gevoelig'. We moeten een innerlijke gevoeligheid ontwikkelen voor de Heer en zijn stem. Heb je ooit wel eens een blinde zien braille lezen? Heb je hun vingers weleens met uiterste gevoeligheid en grote snelheid zien 'scannen' over de kleine puntjes op het papier? Als jij of ik onze vingers over die puntjes zouden strijken, zou het ons niets zeggen. Voor mij zouden het alleen wat bobbeltjes zijn op het oppervlak. Maar een blind iemand heeft zijn vingers net zo lang getraind tot uiterste gevoeligheid, dat hij precies kan zeggen wat de bobbeltjes betekenen. Voor hem of haar zijn het woorden met een boodschap. Op die manier moet je ook het ontwikkelen van een gevoelig hart zien. Ons hart moet zo zacht en ontvankelijk worden dat als de Heer spreekt, we zijn stem horen en we de boodschap verstaan. Ik geloof dat dit de werkelijke sleutel is voor zegen, en de weg om ons erfdeel binnen te gaan. Het is pijnlijk om vele mensen te zien die ronddolen in de wildernis, terwijl ze eigenlijk al in hun Beloofde Land hadden kunnen zijn. De enige reden is dat ze geen gevoelig hart hebben ontwikkeld om de stem van de Heer te verstaan. Mag ik je vandaag uitdagen, dat gevoelige, ontvankelijke hart te ontwikkelen?


Dank U wel Heer, dat ik niet als een geestelijk doof mens tastend en zoekend door het leven hoef te gaand, maar dat ik door Uw Geest een gevoelig hart mag ontwikkelen en zo mijn Beloofde Land mag binnengaan. Amen.