Shop Doneer

Geestelijke melk: voeding voor de geestelijke baby

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 27

Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte Woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar (zoals het werkelijk is) als Gods Woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft.
(1 Thessalonicenzen 2:13)

Geestelijke melk: voeding voor de geestelijke baby
Ik heb gezegd dat de wedergeboorte door Gods Woord een volledig nieuwe natuur in de ziel voortbrengt - een volledig nieuw leven. Dit leidt ons vanzelfsprekend tot de beschouwing van het volgende belangrijke resultaat dat Gods Woord uitwerkt in ons leven.
Op elk terrein van het leven is er een onveranderlijke wet: zodra er nieuw leven is geboren, is de eerste en grootste behoefte van dat nieuwe leven; geschikt voedsel om het in stand te houden. Als een baby geboren is, dan kan die baby gezond zijn en helemaal niets mankeren, maar als het kind niet vlug het voedsel krijgt dat hij of zij nodig heeft, dan zal hij sterven.
Hetzelfde geldt in de geestelijke wereld. Wanneer iemand wedergeboren is, dan vraagt de nieuwe geestelijke natuur die in hem tot stand is gekomen onmiddellijk om geschikt geestelijk voedsel. Dit zowel om dit leven in stand te houden, als om de groei te bevorderen. Het geestelijke voedsel waarin God heeft voorzien voor al Zijn wedergeboren kinderen, is te vinden in Zijn Woord. Gods Woord is rijk en gevarieerd en bevat voeding dat is aangepast aan ieder stadium van geestelijke ontwikkeling.
Gods voorziening voor de eerste stadia van geestelijke groei wordt beschreven in de eerste brief van Petrus. Direct nadat Petrus in hoofdstuk 1 gesproken heeft over de wedergeboorte uit het onvergankelijke zaad van Gods Woord, vervolgt 1 Petrus 2:1-2 verder met:
Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als pasgeboren ​kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien.
We zien hier dat voor de pasgeboren geestelijke baby in Christus het door God aangewezen voedsel, de onvervalste zuivere melk van Zijn eigen Woord is, en dat deze melk een noodzakelijke voorwaarde is voor verder leven en voortgaande groei.
Het is echter nodig om hier even te waarschuwen. Normaal is het zo dat - hoe zuiver en vers de melk ook mag zijn - zij gemakkelijk bederft als zij in contact gebracht wordt met iets wat zuur en ranzig is. Datzelfde gaat ook op in geestelijke zin. Om als pasgeboren christenen goede voeding te ontvangen door de zuivere melk van Gods Woord, is het nodig dat hun harten eerst zorgvuldig gereinigd worden van alles wat zuur en ranzig is.
Daarom waarschuwt Petrus ons dat we af moeten leggen alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. Dat zijn de zure en bedorven elementen van het oude leven… Als die niet uit ons hart gezuiverd worden – zullen die de zegenrijke effecten van Gods Woord in ons belemmeren en onze geestelijke gezondheid en groei verhinderen.

Lieve hemelse Vader, wat ben ik U dankbaar dat U continu mijn geestelijke voeding en groei bewaakt, zodat mijn geestelijke groei wordt gewaarborgd en ik opgroei tot steeds meer geestelijke volwassenheid. Dank U dat U doorgaat met dit doorgaande wonder in mijn leven! Amen.