Shop Doneer

Geestelijke vrucht

Leestijd: 1 min.
Aanbidding is de daad waarmee we met de Heer verbonden worden als één geest. Daarom is aanbidding de hoogste daad waar een mens toe in staat is. Als we in een leven van aanbidding met de Heer verbonden zijn, dan beginnen we de daden en dingen voort te brengen die Hij wil.
Aanbidding is geen toetje voor het leven als christen, geen extraatje voor een fijne ervaring in de wekelijkse kerkdienst. Aanbidding is het ware leven zélf; het is het hoogtepunt; de bevestiging van onze liefdesrelatie met Hem. Zonder iemand aanstoot te willen geven; aanbidding is als ware de liefdesgemeenschap in ons huwelijk met de Heer. We zijn met Hem verbonden als één geest, en als we die huwelijkseenheid beleven, heeft dat altijd voortplanting als doel. Door geestelijke gemeenschap komt geestelijke vrucht voort uit ons leven.
Vanzelfsprekend moet je de identiteit kennen van de echtgenoot met wie je één geworden bent. Paulus schrijft in Galaten 5:19-21:Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzies, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, tweedracht, dwalingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke;De werken van het vlees zijn overduidelijk herkenbaar. Je kunt mensen vertellen dat je geestelijk bent, maar als je vleselijk bent, dan is dat aan alle kanten te zien. Denk hier eens over na: zou jij willen dat je kinderen zich gedragen zoals Paulus hier schrijft? Dat is namelijk wat het vlees voortbrengt. Er staat in deze lijst niets wat goed is. Het vlees kan niets voortbrengen wat voor God aanvaardbaar is. Het is verdorven. Jezus zei dat een rotte boom geen goede vruchten kan dragen (zie Matteüs 7:18). Dat is onmogelijk. Daarom moeten we waakzaam zijn en de werken van het vlees herkennen, om daartegenover vanuit onze gemeenschap met God geestelijke vrucht voort te brengen.

Dank U Heer dat U mij aan U hebt verbonden. Mijn aanbidding is de viering van mijn liefdeseenheid met U, en het doel van die eenheid is om geestelijk vrucht te dragen. Ik proclameer dat ik met U in verbond sta en één geest met U ben. Amen.