Shop Doneer

Geestelijke wapens voor een geestelijke strijd...

Leestijd: 2 min.
Ik beloofde enkele overdenkingen geleden dat ik een opsomming zou geven van onze belijdenissen met Bijbelverwijzingen, zodat je voor jezelf een vrijmoedig getuigenis kunt samenstellen en uitspreken. Hier zijn ze:
  • Door het bloed van Jezus ben ik verlost uit de hand van de duivel. Door het bloed van Jezus zijn al mijn zonden vergeven. (zie Efeze 1:7)
  • Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt mij nu van alle zonde. (zie 1 Johannes 1:7)
  • Door het bloed van Jezus ben ik gerechtvaardigd, alsof ik nooit gezondigd heb. (zie Romeinen 5:9)
  • Door het bloed van Jezus ben ik geheiligd, apart gezet voor God. (zie Hebreeën 13:12)
  • Mijn lichaam is een tempel voor de Heilige Geest, verlost, gereinigd, en geheiligd door het bloed van Jezus. De duivel heeft geen plaats in mij en geen macht over mij. (zie 1 Korinthe 6:19; Openbaring 5:9; Johannes 14:30; Lukas 10:19)
Dit is een serie woorden van getuigenis (hoewel zeker geen uitputtende lijst), die we kunnen proclameren, om zo te getuigen van de kracht van Jezus' bloed. Daardoor overwinnen we de duivel zelf. Getuigenis is een krachtig wapen.
Getuigenis is deel van ons wapenarsenaal dat we kunnen aanwenden om de volledige overwinning te behalen, met puur geestelijke middelen. Ruth* en ik hebben de enorme kracht van geestelijke strijd door getuigenis talloze malen toegepast tijdens de verschillende bedieningsreizen rond de wereld, die we samen hebben mogen maken. Hierbij waren veel landen uit het 10/40 raam, waarbij actief gebed voor onze veiligheid erg belangrijk was. Als we de kracht van voorbede en actieve geestelijke strijd op basis van de kracht van Jezus' bloed niet hadden gekend, waren deze bijzondere reizen - waarin we veel resultaat en geestelijke zegen hebben mogen zien - niet mogelijk geweest.
Laten we, om onze overwinning door de kracht van het bloed te bevestigen, afsluiten met een uitspraak van overwinning die we behalen en bewaken door de wapens waarin God heeft voorzien. Als je in staat bent om dit Bijbelgedeelte hardop te proclameren, doe dat dan:
Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. (2 Korinthe 10:3-4)
Met welke lastige situatie, welk conflict, of welke teleurstelling of schijnbare tegenwerking je ook geconfronteerd wordt, onthoud goed: je strijd is nooit tegen vlees en bloed! En de wapens voor je strijd zijn dus ook niet vleselijk, maar geestelijk... En je wapens (je getuigenis) is bovennatuurlijk krachtig door God, om ieder bolwerk dat is opgeworpen tegen de kennis van God, neer te halen en af te breken. In de tijd waarin we leven - waarin miljoenen God juist niet kennen - wordt het dus tijd voor ons om onze geestelijke wapens voor de strijd te leren hanteren met de kracht en de moed die God ons geeft!

Heer, dank U wel voor de onmetelijke kracht van Jezus' bloed, en dat U mij bij de hand neemt om geestelijke wapens te leren hanteren. Ik verlang ernaar dat de kennis van U in mijn leven en in mijn omgeving groeit! We hebben Uw aanwezigheid in deze tijd zo nodig Heer!