sluit
Shop Doneer

Geheiligd, apart gezet en overgezet

Leestijd: 2 min.
Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. (Hebreeën 13:12)

Het bloed van Jezus heiligt elke gelovige in Hem. Het woord 'heiligen' is een theologisch woord en veel mensen zijn in de war over de betekenis ervan. Het woord 'heiligen' is gerelateerd aan het woord 'heilige', en dat is weer verbonden met het originele Bijbelse woord voor 'heilig'. 'Heiligen' betekent dus 'heilig maken' of 'iemand tot een heilige maken'. Heiligheid heeft het aspect in zich van apart gezet worden voor God. Iemand die heilig is gemaakt, bevindt zich in een gebied waar God toegang heeft tot die persoon, maar de duivel niet. Geheiligd zijn betekent dat je bent weggehaald uit het gebied van satan, naar een gebied waarin je beschikbaar bent voor God. Geheiligd worden is dus apart gezet worden voor God. Net als rechtvaardigheid, kunnen we ook 'heiliging' (het geheiligd worden) niet ontvangen door werken, door ons best ervoor te doen of door godsdienstige handelingen te verrichten. We ontvangen het alleen door geloof in het bloed van Jezus. Je bent eigendom van God, je bent onder Gods controle, en je bent beschikbaar voor God. Alles wat niet van God is, heeft geen recht om jou te naderen; het wordt tegengehouden door het bloed.

In Kolossenzen 1:12-13 schrijft Paulus:

Daarbij danken wij de Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.

Door geloof in het bloed van Jezus zijn we overgezet van het gebied van satans invloed naar het Koninkrijk van God. We zijn volledig overgezet. Het is niet iets wat nog moet gaan gebeuren, het is al gebeurd. We zijn al overgezet; dus onze geest, onze ziel en ons lichaam zijn niet meer onderworpen aan het territorium van satan of onder zijn regels. We bevinden ons in het territorium van Gods Zoon, en we staan onder Zijn wetten en Zijn heerschappij.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U me heeft gekocht. Ik proclameer dat ik ben geheiligd, apart gezet voor God en ben overgeplaatst naar de invloedssfeer en de macht van het Koninkrijk van God. Ik ben duur betaald; ik ben van God. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.