Shop Doneer

Geheiligd, apart gezet, overgezet

Leestijd: 1 min.
Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden (Hebreeën 13:12).
Het bloed van Jezus heiligt elke gelovige in Hem. Het woord 'heiligen' is een theologisch woord en veel mensen zijn in de war over de betekenis ervan. Het woord 'heiligen;' is gerelateerd aan het woord 'heilige', en dat is weer verbonden met het originele Bijbelse woord voor 'heilig'. 'Heiligen' betekent dus 'heilig maken' of 'iemand tot een heilige maken'. Heiligheid heeft het aspect in zich van apart gezet worden voor God. Iemand die heilig is gemaakt, bevindt zich in een gebied waar God toegang heeft tot die persoon, maar de duivel niet. Geheiligd zijn betekent dat je bent weggehaald uit het gebied van satan, naar een gebied waarin we beschikbaar zijn voor God. Geheiligd worden is dus apart gezet worden voor God. Net als rechtvaardigheid, kunnen we ook 'heiliging' (het geheiligd worden) niet ontvangen door werken, door ons best ervoor te doen of door godsdienstige handelingen te verrichten. We ontvangen het alleen door geloof in het bloed van Jezus. Je bent eigendom van God, je bent onder Gods controle, en je bent beschikbaar voor God. Alles wat niet van God is, heeft geen recht om jou te naderen; het wordt tegengehouden door het bloed.
In Kolossenzen 1:12,13 schrijft Paulus:
Daarbij danken wij de Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van zijn liefde.
Door geloof in het bloed van Jezus zijn we overgezet van het gebied van satans invloed naar het koninkrijk van God. We zijn volledig overgezet. Het is niet iets wat nog moet gaan gebeuren, het is al gebeurd. We zijn al overgezet; dus onze geest, ons ziel en ons lichaam is niet meer onderworpen aan het territorium van satan of onder zijn regels. We bevinden ons in het territorium van Gods Zoon, en we staan onder zijn wetten en zijn heerschappij.

Dank U Heer, dat U me heeft gekocht. Ik proclameer dat ik ben geheiligd, apart gezet en voor God en ben overgeplaatst naar de invloedssfeer en de macht van het koninkrijk van God. Ik ben duur betaald; ik ben van God. Amen.