Shop Doneer

Gehoorzaam Gods Woord

Leestijd: 2 min.

Vandaag kijken we naar de vierde eis voor aanbidders… Nummer 1 was een oprecht, zuiver hart; nummer 2 was de volheid van geloof – ons denken dat vol is met Gods waarheid en Zijn maatstaven voor gerechtigheid; nummer 3 is ons hart dat gereinigd is van een slecht geweten, en vandaag kijken we naar nummer 4: Een lichaam dat gewassen is met rein water… Laten we kijken wat dit laatste betekent… De conditie van je lichaam heeft invloed op je toegang tot God? Die gedachte leid ik af uit Hebreeën 10:22:

Laten wij dan toegaan met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. (Hebreeën 10:22)

Wat betekent het dat je lichaam gewassen moet worden met rein water? Wat is dat zuivere water? Dat is het Woord van God. En hoe reinigt Gods Woord ons?

Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest… (1 Petrus 1:22)

Gods Woord reinigt ons door de bediening van de Geest en onze gehoorzaamheid als gevolg daarvan.

En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is. (1 Johannes 3:3)

Gehoorzaam Gods Woord dat door de Geest aan je wordt bediend; daardoor word je gereinigd. Hoe rein moeten we worden? Zo rein als Jezus is. Voor God is er maar één standaard: Jezus!

Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de hoererij en dat ieder van u zijn vat weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. (1 Thessalonicenzen 4:3-4)

Je lichaam is het vat. En de Bijbel zegt dat God wil dat je weet hoe jij jouw vat (je lichaam) zuiver en heilig kunt bezitten. En de weg daar naartoe is gehoorzaamheid aan Gods Woord.

En moge de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen en mogen uw geest, ziel en lichaam in hun geheel onberispelijk bewaard worden tot de komst van onze Heer Jezus Christus. (1 Thessalonicenzen 5:23)

Je lichaam zou dus onberispelijk bewaard moeten worden tot de komst van de Heer. Dat is volledige heiligheid. Als je lichaam niet onberispelijk wordt bewaard, wat dat dan ook moge betekenen, dan is het niet volledig geheiligd. Gods wil voor jou en mij is dat we ons lichaam volledig onberispelijk weten te bewaren in heiligheid en eerbaarheid.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, help mij en leid mij, om mijn lichaam eerbaar en heilig te bewaren voor U. Als ik die heiligheid geschonden heb Vader, door verkeerde keuzes die mij verontreinigd hebben, dan vraag ik U om vergeving Vader. Dank U voor Uw genade die mij vergeeft, geneest en reinigt – en mijn geest, ziel en lichaam voortaan onberispelijk bewaart voor U! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

LAOS

Bid om Gods bescherming, wijsheid en zalving voor onze vertalers in dit ‘gesloten’ Boeddhistische land, zodat Dereks onderwijs velen kan bereiken met Gods Woord.