Shop Doneer

Gehoorzaamheid aan de Vader

Leestijd: 2 min.

We hebben uitgebreid nagedacht over onze relatie met God als Vader. Er is echter nog een aspect dat ik wil noemen, namelijk gehoorzaamheid.

Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. (Hebreeën 2:10)

De ‘Hem’ in deze tekst is God de Vader, de ‘Leidsman’ van onze behoudenis is Jezus, en de ‘vele zonen’ zijn wij, de gelovigen. De schrijver van de Hebreeënbrief vertelt ons dat de Leidsman van ons behoud volmaakt werd gemaakt door lijden heen. Jezus groeide op als de modelzoon, onder de tucht van de Vader en als discipel van Hem. Dit bracht Hem tot volledige, volmaakte persoonlijke ontwikkeling. Zo werd Hij het model voor alle zonen die op weg zijn naar volwassenheid. Maar het proces waardoor Hij werd volmaakt, was lijden. De openbaring van Gods vaderschap is datgene wat de kinderen tot volwassenheid zal brengen, zelfs als zij door lijden heen volmaakt worden gemaakt.

Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden (Hebreeën 5:8).

De relatie tussen de Vader en de Zoon is een beeld van de relatie tussen een vader die zijn zoon tot volwassenheid brengt. Jezus werd dus het voorbeeld en de wegbereider voor ons. Jezus was nooit ongehoorzaam. Toch staat er: Hij moest gehoorzaamheid leren. Jij en ik zullen het op dezelfde manier moeten leren als Hij: door te gehoorzamen. Er is gewoon geen andere manier.

We kunnen niet ontdekken wat gehoorzaamheid is door alleen te zitten luisteren naar preken over gehoorzaamheid. Deze preken kunnen ons helpen, motiveren en uitdagen maar gehoorzaamheid kun je uiteindelijk alleen maar leren door het te doén.

De sleutelzin in Jezus’ gehoorzaamheid was: Laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden (Lukas 22:42). Iedere stap van gehoorzaamheid in het leven van een christen, is een stap van zelfverloochening. Jezus zei dat als iemand Hem wil volgen, hij zichzelf moet verloochenen (zie Mattheüs 16:24). Dit is altijd pijnlijk, omdat ons ik het nooit prettig vindt om te worden genegeerd. Het ego wil allerlei dingen, terwijl het volgen van de Heer juist een voortdurend nee zeggen tegen dat ego betekent.

Gebed van de dag

Vader, leert U mij alstublieft die lange, soms moeizame weg van zelfverloochening. Die weg wil ik gaan om U met alles wat ik ben en doe in mijn leven, eer te brengen! En terwijl ik zo onderweg ben, zal ik ook merken dat mijn leven tot zegen is voor vele anderen. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.