Shop Doneer

Gehoorzaamheid en waarheid

Leestijd: 2 min.

Gemeenschap is de eerste toetssteen of we werkelijk in het licht wandelen. De volgende vraag die we kunnen stellen is: hoe doen we dat, in het licht wandelen? De eerste voorwaarde hiervoor is dat we wandelen in gehoorzaamheid aan Gods Woord. Psalm 119:105 zegt (of beter: zingt…):

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Het tweede vereiste wordt door Paulus samengevat in Efeze 4:15: ...dat wij, door ons in ​liefde​ aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk ​Christus.

We moeten bereid zijn om vanuit waarheid in relatie te staan met anderen, maar het enige fundament daarvoor is liefde. Wandelen in het licht bestaat dus uit twee zaken die samenvloeien: wandelen in gehoorzaamheid aan Gods Woord (het 'licht op ons pad') en wandelen in waarheid en liefde, in relatie met onze medegelovigen. Als we aan deze voorwaarden voldoen, kunnen we volkomen zeker zijn dat het bloed van Jezus ons reinigt van alle zonden.

We zijn ons altijd erg bewust van de fysieke, door zonde vervulde atmosfeer om ons heen, maar ook de geestelijke atmosfeer is verrot door zonde, corruptie en goddeloosheid. Misschien herken je wel, dat je er soms moe van kunt zijn om voortdurend geconfronteerd te worden met de atmosfeer van zonde die heerst in de wereld waarin we leven. Om daar schoon van te blijven, hebben we de voortdurende reiniging door het bloed van Jezus nodig, en de simpele sleutels daarvoor, zijn te wandelen in gehoorzaamheid aan Gods Woord, het heerlijke, bevrijdende licht op ons pad, en het wandelen in waarheid en liefde – dus echte gemeenschap – met onze medegelovigen.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus. Ik proclameer dat ik door Zijn bloed gereinigd ben, omdat ik vastbesloten ben om in gehoorzaamheid aan Uw Woord te wandelen en in oprechte, liefdevolle relatie met anderen. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt mij voortdurend van alle zonde. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.