Shop Doneer

Gehoorzaamheid en waarheid

Leestijd: 1 min.
Gemeenschap is de eerste toetssteen of we werkelijk in het licht wandelen. De volgende vraag die we kunnen stellen is: hoe doen we dat, in het licht wandelen? De eerste voorwaarde hiervoor is dat we wandelen in gehoorzaamheid aan Gods Woord. Psalm 119:105 zegt (of beter: zingt...): Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.Het tweede vereiste wordt door Paulus samengevat in Efeze 4:15: dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alle opzichten zouden groeien in Hem die het Hoofd is, namelijk Christus.
We moeten bereid zijn om vanuit waarheid in relatie te staan met anderen, maar het enige fundament daarvoor is liefde. Wandelen in het licht bestaat dus uit twee zaken die samenvloeien: wandelen in gehoorzaamheid aan Gods Woord (het 'licht op ons pad') en wandelen in waarheid en liefde, in relatie met onze medegelovigen. Als we aan deze voorwaarden voldoen, kunnen we volkomen zeker zijn dat het bloed van Jezus ons reinigt van alle zonden.
We zijn ons altijd erg bewust van de fysieke, door zonde vervulde atmosfeer om ons heen, maar ook de geestelijke atmosfeer is verrot door zonde, corruptie en goddeloosheid. Misschien herken je wel, dat je er soms moe van kunt zijn om voortdurend geconfronteerd te worden met de atmosfeer van zonde die heerst in de wereld waarin we leven. Om daar schoon van te blijven, hebben we de voortdurende reiniging door het bloed van Jezus nodig, en de simpele sleutels daarvoor, zijn te wandelen in gehoorzaamheid aan Gods Woord, het heerlijke, bevrijdende licht op ons pad, en het wandelen in waarheid en liefde - dus echte gemeenschap - met onze medegelovigen.

Dank U Heer voor het bloed van Jezus. Ik proclameer dat ik door Zijn bloed gereinigd ben, omdat ik vastbesloten ben om in gehoorzaamheid aan Uw Woord te wandelen en in oprechte, liefdevolle relatie met anderen. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt mij voortdurend van alle zonde. Amen.