Shop Doneer

Gehoorzamen vanuit je hart

Leestijd: 2 min.

Gisteren lazen we een getuigenis over wat wonderen en tekenen op een opleidingsinstituut in Afrika voor effect hadden. Vandaag lezen we verder over dit verhaal.

Het leven van de studenten in Afrika veranderde radicaal toen zij Gods bovennatuurlijke kracht gingen ervaren. In die periode werden twee van mijn studenten – een jonge vrouw en een jongeman – uit de dood opgewekt.

Het verhaal van die jonge vrouw wil ik vertellen. Zij werd zeer ernstig ziek en reisde naar huis, naar haar geboortedorp. Op een dag kwam haar broer op de fiets naar ons toe en zei: ‘Theresa is heel erg ziek en ligt op sterven.’ Mijn vrouw en ik sprongen in de auto, nadat we de fiets op het dak hadden gelegd en begonnen aan de lange tocht. We kwamen in het dorp en daar vonden we haar in een kleine kliniek... Overleden. Het zag er precies zo uit als in het Nieuwe Testament; de hele familie stond buiten te jammeren en te huilen.

Lydia (mijn eerste vrouw) en ik gingen naar binnen. We hadden geen enkel plan. We knielden alleen maar neer, ieder aan een kant van het bed en baden. Na geruime tijd ging het meisje plotseling rechtop zitten en vroeg: ‘Heeft iemand een Bijbel?’ Ik pakte direct mijn Bijbel en ze zei: ‘Lees Psalm 41 eens.’ Dat deed ik. Daarna vertelde ze waarom ze dit vroeg. Toen ze stierf, had haar geest haar lichaam verlaten. Ze vertelde later: ‘Ik ging naar een plaats die vol helder licht was en daar stond een man die de Bijbel las. Hij las Psalm 41.’

Welzalig is hij die verstandig omgaat met een ellendige;

in dagen van onheil zal de HEERE hem bevrijden.

De HEERE zal hem bewaren en hem in het leven behouden;

hij zal op aarde gelukkig gemaakt worden.

Geef hem niet over aan het verlangen van zijn vijanden.

De HEERE zal hem ondersteunen op zijn rustbank;

als hij ziek is, maakt U heel zijn ziekbed anders. (Psalm 41:2-4)

Haar geest had gehoor gegeven aan wat hier gezegd werd. Nu wilde ze precies weten wat dat geweest was. Door gehoorzaamheid vanuit het hart worden grote dingen bewerkt.

De afgelopen weken lazen we dat het Kruis het volmaakte, afdoende offer, waardoor God voorzien heeft in alle nood. Voor deze voorziening is geen enkele andere basis. Ook laten we dat we, op basis van het Kruis, de bovennatuurlijke genade kunnen ontvangen die we nodig hebben om te doen wat we volgens het Nieuwe Testament behoren te doen. Als laatste is het Kruis de basis waarop God, door vele tekenen en wonderen, de bovennatuurlijke bevestiging geeft van Zijn woord. Alleen wanneer de boodschap van het Evangelie op deze wijze wordt bevestigd, kunnen we met Paulus zeggen: ‘We hebben de prediking van het Evangelie volledig gebracht.’


Gebed van de dag

Dank U Vader, voor het geweldige werk van Uw Zoon Jezus aan het Kruis, waardoor zoveel bovennatuurlijke, geestelijke kracht voor ons vrij beschikbaar is gekomen. Maak mij vrijmoedig, Heer, om te leren Uw kracht aan te wenden op een manier die mensen raakt en bemoedigt, elke dag en overal. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

ZWITSERLAND

    • Bid dat directeur Ruedi contact krijgt met andere christelijke leiders, die Dereks onderwijs willen gebruiken en mee willen helpen het met anderen te delen.
    • Bid om meer supporters, zodat DPM kan uitbreiden in dit gebied.