Shop Doneer

Geïnspireerd door de Heilige Geest

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 17

De hele Schrift is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid...
(2 Timotheüs 3:16)

Geïnspireerd door de Heilige Geest

De Bijbel laat zien dat er één voorname, onzichtbare invloed was waardoor God het verstand en de geest van de mensen die de Bijbelboeken hebben geschreven, leidde en bestuurde: Gods eigen Geest. In 2 Timotheüs 3:16 zegt Paulus bijvoorbeeld:De hele Schrift is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid...Het woord dat hier vertaald wordt met ‘ingegeven’ betekent letterlijk ‘door God geademd’ en is direct verbonden met het woord ‘Geest’. De Geest van God - de Heilige Geest - was de onzichtbare, maar volmaakte en onfeilbare invloed die allen bestuurde en leidde die de verschillende delen van de Bijbel hebben geschreven. Dit feit wordt nog duidelijker bevestigd in 2 Petrus 1:20-21:Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat.Oftewel, zoals we al hebben uitgelegd, nergens heeft de boodschap of openbaring van de Bijbel zijn oorsprong in de mens, maar altijd in God. Hoe heeft dit plaatsgevonden?...want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.Het Griekse woord dat hier vertaald is met ‘gedreven door’, betekent letterlijker ‘gedragen door’, of we zouden ook kunnen zeggen ‘in hun koers geleid door’. Je kunt het zo zien: precies zoals de mens tegenwoordig de koers aangeeft van de satellieten in de ruimte door communicatie via elektronica, zo heeft God de mensen geleid die de Bijbel schreven door de wisselwerking tussen Zijn goddelijke Geest en de geestelijke en verstandelijke eigenschappen van de mens.In het Oude Testament wordt ons dezelfde waarheid over de goddelijke inspiratie voorgehouden in een ander beeld:De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. (Psalm 12:7)Dit beeld is ontleend aan het louteringsproces van zilver in een vuurhaard of in een van klei gemaakte oven (zoals die nog steeds voor verschillende doeleinden bij de Arabieren worden gebruikt). De oven van klei vertegenwoordigt het menselijke element. Het zilver vertegenwoordigt de goddelijke boodschap. Het vuur, dat de absolute zuiverheid van het zilver garandeert, - de absolute nauwkeurigheid van de boodschap - vertegenwoordigt de Heilige Geest. Het woord ‘zevenvoudig’ houdt in (zoals het getal zeven in vele passages van de Bijbel) dat het werk van de Heilige Geest absoluut volmaakt is. Zo verzekert dit hele beeld ons ervan dat de volledige betrouwbaarheid van de goddelijke boodschap in de Schrift te danken is aan het volmaakte werk van de Heilige Geest, dat ver uitgaat boven al de broosheid van de menselijke klei en dat alle verontreinigingen van menselijke dwalingen uit het onberispelijke zilver van Gods boodschap aan de mens uitzuivert.

Hemelse Vader, ik raak diep onder de indruk als ik hier lees over het beeld van zilver dat in een vuurhaard of in een van klei gemaakte oven is gelouterd. Net zoals de zilversmid houdt U het zilver tijdens het louteringsproces voortdurend in het oog, zodat het zilver – het beeld van wie wij zijn in uw ogen – niet verbrandt maar wel steeds meer gelouterd wordt.