sluit
Shop Doneer

Gekleed in Christus' gerechtigheid

Leestijd: 3 min.
Ik verblijd mij zeer in de HERE, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit (Jesaja 61:10, NBG)
Onze eerste bescherming tegen kritiek en valse beschuldiging is op de juiste manier reageren, namelijk met blijdschap en dankbaarheid. Er ligt een grote beloning voor ons in de hemel, als wij omwille van ons geloof in Jezus worden belasterd. Als we op die manier reageren, zal dat ons beschermen tegen de onveiligheid die laster normaal gesproken creëert.
De tweede manier van bescherming die God ons biedt, is dat Hij ons bekleedt met de mantel van gerechtigheid in Christus. In Jesaja lezen we dat God ons heeft bekleed met klederen van heil (de Nieuwe Bijbelvertaling noemt dit een kleed van bevrijding) en een mantel van gerechtigheid.
Als we door ons geloof in Jezus Gods verlossing binnengaan, dan krijgen we behalve een kleed van bevrijding ook een mantel van gerechtigheid om. Dat is niet onze eigen gerechtigheid, maar de gerechtigheid die Christus voor ons verwierf aan het kruis. Door zijn plaatsvervangend offer aan te nemen, worden we volledig bedekt met Jezus' rechtvaardigheid. Geen aanklacht of beschuldiging vindt dan meer grond, want al onze zwakke karaktereigenschappen worden bedekt door die mantel. Dit betekent natuurlijk niet dat we niet meer hoeven werken aan de opbouw van ons karakter en onze levensheiliging. Maar we mogen dat doen in Zijn kracht; de schuld en de aanklacht kleven niet meer aan ons, want we zijn want we zijn ervan vrijgemaakt. We zijn beschermd met de mantel van Jezus' gerechtigheid. Dat is waar ook Paulus op doelt in 2 Korinthe 5:21:
Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.
Het is dus allemaal volkomen afhankelijk van onze relatie met Jezus. Als we in Hem zijn, dan bevinden we ons in Gods schuilplaats. In Hem worden we bedekt met de gerechtigheid van Christus. En wanneer mensen ons dan bekritiseren en aanvallen vanwege onze relatie met Jezus, dan hebben ze geen kritiek op ons, maar op Christus. Wij zijn beschermd en veilig voor elke vorm van aanval. We hoeven ons niet te beroemen op onze eigen gerechtigheid. We hoeven onszelf niet te verdedigen, want als de gerechtigheid van Christus die ons omhult, wordt aangevallen, dan zal God opstaan en er zelf mee afrekenen. Dit wordt prachtig geïllustreerd in Jesaja 54:17:
Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding belastert, zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de HEER toekomt, dit is het recht dat Ik hun toeken - spreekt de HEER. (NBV)
Deze belofte hebben we gekregen, omdat we haar nodig hebben. Als God een belofte geeft, dan is er ook altijd een duidelijke nood waarin Hij wil voorzien. Er zullen daadwerkelijk wapens tegen ons gesmeed worden. Tongen zullen zich tegen ons keren en ons beschuldigen. Maar als mensen Gods gerechtigheid aanvallen, dan zal God zich verdedigen. Een andere vertaling voor het woord 'recht' is 'gerechtigheid', oftewel: ,,dat is de gerechtigheid die Ik hun toeken'. Daarom zal geen enkel wapen tegen ons standhouden, en kunnen we elke tong die zich tegen ons keert, in het ongelijk stellen. We benaderen al deze aanvallen namelijk niet in onze eigen gerechtigheid, maar in Gods gerechtigheid.

Vader, dank U wel voor de gerechtigheid die U mij toekent op basis van mijn geloof in Jezus Christus. Ik zie in mijn leven nog zoveel tekortkomingen, maar U bekleedt mij met uw gerechtigheid en heil. Daarom zal ik mijzelf niet bekritiseren, maar mij laten vormen en leiden door uw Geest. Dank U dat ik niet onzeker hoef te worden van de kritiek die mensen op mij hebben, maar dat ik mij volledig mag toevertrouwen aan U. Ook zal ik voorzichtig zijn met de woorden die ik spreek over mijn broeders en zusters. Amen.