sluit
Shop Doneer

Gekleed in Christus' gerechtigheid

Leestijd: 3 min.

Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de ​mantel​ van ​gerechtigheid​ heeft Hij mij omgedaan, zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad, en een bruid zich tooit met haar sieraden. (Jesaja 61:10)

Onze eerste bescherming tegen kritiek en valse beschuldiging is op de juiste manier reageren, namelijk met blijdschap en dankbaarheid. Er ligt een grote beloning voor ons in de hemel, als wij omwille van ons geloof in Jezus worden gelasterd. Als we op die manier reageren, zal ons dat beschermen tegen de onveiligheid die laster normaal gesproken creëert. De tweede manier van bescherming die God ons biedt, is ons te bekleden met de mantel van gerechtigheid in Christus. In Jesaja lezen we dat God ons heeft bekleed met klederen van heil (de Nieuwe Bijbelvertaling noemt dit een kleed van bevrijding) en een mantel van gerechtigheid. Als we door ons geloof in Jezus Gods verlossing binnengaan, dan krijgen we behalve een kleed van bevrijding ook een mantel van gerechtigheid om. Dat is niet onze eigen gerechtigheid, maar de gerechtigheid die Christus voor ons verwierf aan het kruis. Door Zijn plaatsvervangend offer aan te nemen, worden we volledig bedekt met Jezus' rechtvaardigheid. Geen aanklacht of beschuldiging vindt dan meer grond, want al onze zwakke karaktereigenschappen worden bedekt door die mantel. Dit betekent natuurlijk niet dat we niet meer hoeven werken aan ons karakter en onze levensheiliging. Maar we mogen dat doen in Zijn kracht en de schuld en aanklacht kleeft niet meer aan ons, want we zijn beschermd met de mantel van Jezus' gerechtigheid. Dat is waar ook Paulus op doelt in 2 Korinthiërs 5:21:

Want Hem Die geen ​zonde​ gekend heeft, heeft Hij voor ons tot ​zonde​ gemaakt, opdat wij zouden worden ​gerechtigheid​ van God in Hem.

Het is dus volkomen afhankelijk van onze relatie met Jezus. Als we in Hem zijn, dan bevinden we ons in Gods schuilplaats. In Hem worden we bedekt met de gerechtigheid van Christus. En wanneer mensen ons dan bekritiseren en aanvallen vanwege onze relatie met Jezus, dan hebben ze geen kritiek op ons, maar op Christus. We zijn beschermd. We hoeven ons niet te beroemen op onze eigen gerechtigheid. We hoeven onszelf niet te verdedigen, want als de gerechtigheid van Christus die ons omhult, wordt aangevallen, dan zal God opstaan en er zelf mee afrekenen. Dit wordt prachtig geïllustreerd in Jesaja 54:17:

Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten, en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE, en hun ​gerechtigheid​ is uit Mij, spreekt de HEERE.

Deze belofte hebben we gekregen, omdat we haar nodig hebben. Als God een belofte geeft, dan is er ook altijd een duidelijke nood waarin Hij wil voorzien. Er zullen daadwerkelijk wapens tegen ons gesmeed worden. Tongen zullen zich tegen ons keren en ons beschuldigen. Maar als mensen Gods gerechtigheid aanvallen, dan zal God Zich verdedigen: de gerechtigheid is uit mij. Daarom zal geen enkel wapen tegen ons standhouden, en kunnen we elke tong die zich tegen ons keert, in het ongelijk stellen. We benaderen al deze aanvallen namelijk niet in onze eigen gerechtigheid, maar in Gods gerechtigheid.

Gebed van de dag

Dank U wel Vader, voor de gerechtigheid die U mij toekent op basis van mijn geloof in Jezus Christus. Ik zie in mijn leven nog zoveel tekortkomingen, maar U bekleedt mij met uw gerechtigheid en heil. Daarom zal ik mijzelf niet bekritiseren, maar mij laten vormen en leiden door uw Geest. Ook zal ik voorzichtig zijn met de woorden die ik spreek over mijn broeders en zusters in het geloof. Dank U wel dat ik niet onzeker hoef te worden van de kritiek die mensen op mij hebben, maar dat ik mij volledig mag toevertrouwen aan U. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

WIT-RUSLAND

Onlangs is hier een aantal evangelisatieacties gehouden, en veel mensen hebben Christus aangenomen. Bid dat ze groeien in hun geloof, door middel van Dereks onderwijsmateriaal.