Shop Doneer

Gekocht en betaald

Leestijd: 1 min.
Het woord 'verlossing' betekent 'terugkopen'. Wij waren slaven, op satans slavenmarkt tentoongesteld om verkocht te worden aan wrede, overheersende meesters. De apostel Paulus schreef: Ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde (Romeinen 7:14).
In de Romeinse cultuur van zijn tijd stond een slaaf te koop op een blok, met een speer boven zijn hoofd die op de slaaf was gericht. Als iemand jou op die manier zag staan, wist hij dat jij als slaaf werd verkocht.
Als we dit beeld toepassen op Paulus' uitspraak, dan zegt hij dus eigenlijk: ,,Mijn zonde is de speer boven mijn hoofd, waardoor ik ben gekenmerkt als slaaf die te koop staat op de slavenmarkt." En dit geldt voor ons allemaal; precies zoals Paulus waren we slaven, te koop en tot beschikking van iedere wrede heerser, vanwege onze zonden.Maar op een dag wandelde Jezus over de slavenmarkt, zag jou en mij en vele anderen en zei: ,,Ik koop ze." Wat was de prijs? Zijn eigen bloed. Daardoor werden we vrijgekocht uit het rijk van satan en werden we Gods koninkrijk binnengebracht.
Een slaaf heeft geen keuze welk soort werk hij voor zijn meester zal gaan doen. Sommige slaven moeten koken, andere worden gedwongen tot prostitutie - dat is de keuze van de meester. Ook dat was onze situatie. Sommigen van ons waren misschien heel fatsoenlijke, respectabele slaven, maar we waren geen haar beter dan hen die smerige taken moesten vervullen. Veracht nooit prostituees of alcoholisten, want het was de keuze van hun wrede meester, die hen heeft gemaakt tot wat ze zijn - en jij en ik waren net zo zeer slaaf van de zonde. Satan besloot wat deze mensen zouden zijn, maar Jezus' bloed verbrak satans grip op hun leven en zette hen vrij van alle vernietigende plannen van de duivel.

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus. Ik proclameer dat Jezus, het zondeloze Lam van God, mijn zonden heeft weggenomen. Door het bloed van Jezus ben ik verlost uit de handen van de duivel.