Shop Doneer

Gekozen en aanvaard

Leestijd: 2 min.
Omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem ​uitverkoren​ heeft, opdat wij ​heilig​ en smetteloos voor Hem zouden zijn in de ​liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn ​kinderen​ aangenomen te worden, door ​Jezus​ ​Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn ​genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. (Efeze 1:4-6)

Wie is de Geliefde? Jezus! In deze tekst zit een belangrijke volgorde. We zijn gekozen, uitverkoren, geadopteerd en aanvaard. Ik ben me ervan bewust dat sommige vertalingen hier niet het woord 'aanvaard' hebben staan, maar 'begunstigd'. Vertaald uit het Grieks staat er: God heeft ons Zijn gunst volkomen geschonken. Toen de engel Gabriël Maria begroette zei hij: Wees gegroet, begenadigde (Lukas 1:28). 'Begenadigd' is hetzelfde als 'begunstigd', maar je kunt het ook vertalen met 'aanvaard'. We worden niet slechts door God getolereerd, terwijl we verder aan de zijlijn blijven staan. Nee, we staan bij Hem op de grootst mogelijke manier in de gunst. Kun je dat geloven? Het is onvoorstelbaar.

Zoals ik al eerder in deze overdenkingen naar voren bracht, veel gevoelens van onzekerheid zijn direct verbonden met het probleem van afwijzing. Sta daar vandaag nog weer eens even opnieuw bij stil. Hoe staat het nu met je? Weet jij je echt aanvaard en geliefd door God? De oplossing als je worstelt met afwijzing, is bewust deel te worden van Gods gezin. Hij is niet veranderd. God is liefde en Hij houdt van al Zijn kinderen. Er bestaan in Zijn gezin geen tweederangs kinderen. Als jij een kind van God bent, dan hoef je niet op je tenen door de troonzaal te lopen en op Gods deur te kloppen in de hoop dat Hij je eventueel zal binnenlaten. Nee, Hij wacht op je met Zijn armen wijd open.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel dat U me vandaag opnieuw doordringt van het feit dat ik Uw kind ben. Ik verklaar dat ik gekozen, uitverkoren, geadopteerd en aanvaard ben. God heeft mij Zijn volkomen gunst en genade geschonken. Mijn Vader heeft mij in liefde voorbestemd om als zoon of dochter door Hem te worden aangenomen. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.