Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Gekozen en aanvaard

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Hij heeft ons tevoren voorbestemd om tot zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil.
(Efeze 1:5)
Hij heeft ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren (...) om tot Zijn kinderen geadopteerd te worden door Jezus Christus, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.(Efeze 1:4-6)
Wie is de Geliefde? Jezus! In deze tekst zit een belangrijke volgorde. We zijn gekozen, uitverkoren, geadopteerd en aanvaard. Ik ben me ervan bewust dat sommige vertalingen hier niet het woord 'aanvaard' hebben staan, maar 'begunstigd'. Vertaald uit het Grieks staat er:God heeft ons Zijn gunst volkomen geschonken.
Toen de engel Gabriël Maria begroette zei hij:Wees gegroet, begenadigde (Lukas 1:28).
'Begenadigd' is hetzelfde als 'begunstigd', maar je kunt het ook vertalen met 'aanvaard'. We worden niet slechts door God getolereerd, terwijl we verder aan de zijlijn blijven staan. Nee, we staan bij Hem op de grootst mogelijke manier in de gunst. Kun je dat geloven? Het is onvoorstelbaar.
Zoals ik al eerder in deze overdenkingen naar voren bracht, veel gevoelens van onzekerheid zijn direct verbonden met het probleem van afwijzing. Sta daar vandaag nog weer eens even opnieuw bij stil. Hoe staat het nu met je? Weet jij je echt aanvaard en geliefd door God? De oplossing als je worstelt met afwijzing, is bewust deel te worden van Gods gezin. Hij is niet veranderd. God is liefde en Hij houdt van al Zijn kinderen. Er bestaan in Zijn gezin geen tweederangs kinderen. Als jij een kind van God bent, dan hoef je niet op je tenen door de troonzaal te lopen en op Gods deur te kloppen, in de hoop dat Hij je eventueel zal binnenlaten. Nee, Hij wacht op je met Zijn armen wijd open.


Vader, dank U wel dat U me vandaag opnieuw doordringt van het feit dat ik uw kind ben. Ik proclameer dat ik gekozen, uitverkoren, geadopteerd en aanvaard ben. God heeft mij Zijn volkomen gunst en genade geschonken. Mijn Vader heeft mij in liefde voorbestemd om als zoon of dochter door Hem te worden aangenomen. Amen.