Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Geleid door de Geest

Leestijd: 3 min.

Er wordt nogal eens geprobeerd mensen ervan te overtuigen dat ze eerst supergeestelijk moeten zijn voor ze zich een kind van God mogen noemen. Paulus bestrijdt deze gedachte in het achtste hoofdstuk van Romeinen, waar hij schrijft dat allen die door de Heilige Geest worden geleid kinderen van God zijn.

Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. (Romeinen 8:14)

De leiding van de Heilige Geest zou je niet nodig hebben als je al 'volmaakt' zou zijn, maar juist als je nog op weg bent om volmaakt te worden naar het voorbeeld van Jezus, dan heb je de Heilige Geest nodig.

Leven als een echte zoon of dochter van God betekent dat je je op dagelijkse basis laat leiden door de Heilige Geest. Jezus zei:

Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. (Johannes 10:27)

Met 'horen' bedoelt Jezus 'geregeld horen en volgen'. Dat is niet af en toe, eens in de week horen, maar een voortdurende relatie.

Paulus ging verder in Romeinen 8:15:

Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen (adoptie) ontvangen, door wie wij roepen: Abba, Vader!

De 'geest van slavernij' is de wet. In plaats van gebonden te zijn door de wet, hebben we de Geest van God ontvangen, die ons verzekert van onze identiteit als kinderen van God. En als ze kinderen zijn, dan zijn ze ook erfgenaam van God en mede-erfgenaam met Christus.

Het is mijn ervaring dat veel mensen de blijvende, onomstotelijke zekerheid een kind van God te zijn pas ontvangen als ze gedoopt worden in de Heilige Geest. De Heilige Geest komt binnen om je ervan te verzekeren dat je een kind van God bent en dat je een wettig recht hebt op de erfenis. Je bent niet alleen geboren in Gods gezin, maar ook geadopteerd – en er ligt dus een duidelijk verband tussen adoptie en het beschikken over de volle erfenis – alles wat God ons voor nu en de eeuwigheid heeft gegeven door Zijn Geest.

Gebed van de dag

Dank U Vader, dat ik Uw kind ben. Ik erken dat ik een kind van God ben, met alle geestelijke vrijheid, zonder slavernij aan de wet, en alle recht op mijn volle erfenis. Ik heb de Geest van het zoonschap ontvangen, en door Hem roep ik: Abba Vader. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.