Shop Doneer

Gelijkvorming of hervormd

Leestijd: 3 min.

Als voormalige filosoof, die afstudeerde op het zogenaamde 'logisch positivisme', ben ik van mening dat de brief aan de Romeinen een van de mooiste stukken logica is dat ooit geschreven is. Je hoeft je intellectueel gezien nooit minderwaardig te voelen omdat jij je Bijbel gelooft! Geen ander werk ter wereld wint het wat betreft intellectuele nauwkeurigheid en helderheid!

De meeste commentatoren zijn het bovendien eens dat Romeinen 1 tot 11 het leerstellige hart van het evangelie vormt. Toch eindigt Paulus, nadat hij de hele theologie van Christus' offerdood heeft behandeld, met de praktische doorwerking ervan in het alledaagse leven. (Overigens wordt nergens in het Nieuwe Testament theologie gescheiden van het gewone leven.) De apostel bereikt in hoofdstuk 12 het punt waarop hij de 'theologie' uit Romeinen 1-11 gaat toepassen:

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God... (vers 1a)

Wat wil Paulus dat je doet na al deze prachtige geloofsleer? Moet je heel geestelijk gaan worden? Of veel gaan studeren? Of naar een Bijbelschool gaan? Nee...

...om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld [letterlijk: eeuw] gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. (Romeinen 12:1-2)

Wat is de Bijbel toch heerlijk praktisch! Net als we overgeestelijk dreigen te worden, zegt God: "Ik wil jouw lichaam zonder enige terughoudendheid op het altaar. Op het moment dat jij je lichaam overgeeft, zal Ik je denken vernieuwen." God verandert je niet van buitenaf; Hij verandert je van binnenuit. Godsdienst lapt je alleen maar op aan de buitenkant, ze trekt je een stel nieuwe kleren aan en zegt dan dat je dit niet meer mag eten, of dat niet meer mag drinken... Maar God verandert je van binnenuit. Als je anders gaat denken, zul je ook anders gaan leven. God is niet geïnteresseerd in een uiterlijke verandering die niet in staat is om je innerlijke gesteldheid te veranderen. En als je 'nieuw wilt denken', dan moet je je lichaam aanbieden. Er is geen andere basis waarop God je denken zal vernieuwen. Paulus zegt:

"Wees niet zoals de mensen van deze eeuw. Denk niet zoals zij denken; handel niet zoals zij de dingen doen. Je moet andere prioriteiten hebben dan zij, en je niet richten op het tijdelijke, maar op het eeuwige."

Denk niet dat je daarmee onpraktisch bent ingesteld, want mensen die zich richten op de eeuwige dingen in het licht van Gods woord, zijn in feite de meest nuchtere en pragmatische mensen ter wereld. Zij zijn namelijk degenen die gaan voor blijvend, eeuwig resultaat!

In een laatste Schriftpassage zien we Paulus aan het eind van zijn bediening - in de steek gelaten door een aantal van zijn vrienden. Hij is een oude man in een koude gevangeniscel, in afwachting van een oneerlijk proces en de doodstraf. Was dat succes volgens de maatstaven van de wereld? Nee, zelfs niet volgens de maatstaven van de Kerk! Ik ben ervan overtuigd dat Paulus gehuild heeft, toen hij Timotheüs moest vertellen dat zijn vertrouwde medewerker Demas, die jarenlang bij Paulus was gebleven, hem had verlaten omdat hij de tegenwoordige wereld [eeuw] heeft lief gekregen (2 Timotheüs 4:10). Paulus had gesteund op Demas - en die was vertrokken. Waarom? Omdat hij hield van de tegenwoordige eeuw. Je kunt niet van deze tegenwoordige eeuw houden en tegelijk trouw zijn aan Jezus Christus. Dank God dat Hij door het kruis heeft voorzien in een manier om bevrijd te worden van deze tegenwoordige eeuw!

Gebed van de dag

Heer Jezus, ik wil heel bewust alle liefde voor de dingen van deze tegenwoordige eeuw afleggen en mij uitstrekken naar de dingen van de toekomende eeuw. Dank U voor Uw kracht Heer Jezus, die mij toerust om gericht te zijn op de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.