Shop Doneer

Geloof in actie!

Leestijd: 3 min.
Laat hij zijn mond in het stof steken: misschien is er hoop. (Klaagliederen 3:29)

Gisteren vertelde ik over de leerschool die mijn vier jaren in het Britse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog voor me geweest zijn. Ik kan me herinneren dat ik maandenlang in de woestijn was, dag in, dag uit, zonder ooit verharde wegen te zien. Ik was omgeven door vleselijke, vloekende soldaten die totaal niet geïnteresseerd waren in God of de dingen van het geloof. Er was geen manier om eraan te ontsnappen. Er zijn momenten geweest van wanhoop, dat ik alleen zat en stil bleef. Ik stak zelfs mijn mond in het stof, precies zoals Klaagliederen zegt. Je zou misschien niet verwachten dat zo'n vers letterlijk in vervulling gaat, maar ik kan me vele keren herinneren dat ik mezelf op mijn gezicht wierp, in de woestijn, met mijn mond in het stof, want ...misschien is er hoop...

Ik vond het geen leuke periode, maar het was heel goed voor me. Voor mij was dat een belangrijke plaats: de plek waar je mens wordt, onderworpen aan je Schepper - met je gezicht in het stof. Als je, zoals we eerder lazen in Joël, in het stof neerknielt voor God, jezelf verootmoedigt en je niet alleen je kleren scheurt, maar ook je hart... Als je zoekt naar God met heel je hart, en alle materiële afleiding opzijzet, dan zal God de hemel openscheuren en neerdalen. De bergen zullen smelten als was voor Zijn aangezicht, en we zullen een machtige opwekking zien van de Heilige Geest (zie Jesaja 64:1). Wij staan aan de winnende kant!

In Micha 2:13 staat geschreven:

De Doorbreker trekt vóór hen op. Zij zullen doorbreken, door de poort trekken en daardoor naar buiten gaan. Hun Koning gaat vóór hen uit, de HEERE gaat aan de spits.

De Doorbreker is Jezus Christus. Hij is voor ons opgetrokken - de weg is geopend. Al wat wij moeten doen, is volgen. Het Evangelie is zulk goed nieuws! Ons wordt niet opgedragen om stil te zitten en te zeggen: ‘Het spijt me, maar er is niets wat ik kan doen...’ Je kúnt iets doen. Jij kunt ingrijpen. Je kunt God zoeken. Herinner je je de krachtcentrale van gebed die ik beschreef vanuit drie verzen?

Alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. Als twee van u op aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen... Waar twee of drie in Mijn (Jezus') Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden. (Mattheüs 18:18-20)

Deze geweldige beloften sluiten niets uit, het is de bron van alle kracht! Dit is de plaats van alle autoriteit en ze wordt omheind door goede, zuivere relaties. Ik raad je aan om je in te zetten, om zaken te doen met God. Reageer op wat we in deze overdenkingen hebben behandeld. Een tijd geleden heb ik de beslissing genomen om niet alleen meer onderwijs te geven, maar mensen altijd ook uit te dagen... Ik wil je zoveel mogelijk helpen om het onderwijs definitief, praktisch en persoonlijk toe te passen. Laat Bijbelse instructie nooit puur theoretisch zijn. Het moet ook praktisch worden toegepast. Geloof vraagt om actie!

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel dat ik een zekere roeping mag ervaren die uitgaat van Uw Woord, in deze roerige tijd waarin ik leef; een roeping om door vasten en gebed een verschil te maken in Nederland. Dank U Heer Jezus, dat U als de grote Doorbreker voor mij uit ben getrokken om Uw Koninkrijk te vestigen, met voor mij een speciale rol als gebedsstrijder. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ZUID-AFRIKA

  • Bid om bescherming en genezing voor Stienie, onze redacteur Afrikaans, die werkt aan Zegen of vloek, aan u de keus. Ze heeft gezondheidsproblemen gehad en moet ook zorgen voor drie kleinkinderen waarvan de jongste nog maar zes maanden oud is.
  • Bid voor Ina, die ook boeken redigeert en klaarmaakt om gedrukt te worden, zowel nieuwe titels als herdrukken. We werken aan 18 boeken, en het meeste werk is afgerond. We komen vaak ongewone tegenstand tegen tijdens dit proces.