sluit
Shop Doneer

Geloof is in het heden

Leestijd: 3 min.
Het eerste belangrijke verschil tussen geloof en hoop hebben we geleerd, namelijk dat hoop plaats vindt in het denken, terwijl geloof zich in het hart bevindt. Het tweede belangrijke verschil tussen geloof en hoop is dat geloof in het heden ligt en hoop in de toekomst. Geloof is substantie, iets wat er al is; hoop is een verwachting en is dus noodzakelijkerwijs op de toekomst gericht. Mensen die zeggen: ,,Ik geloof dat God me zal genezen'', bedoelen vaak: ,,Ik hoop dat Hij me morgen zal genezen.'' Dat is geen geloof, want geloof is niet voor morgen; geloof is altijd nu! Als we onze verwachting op de toekomst blijven richten, vervangen we geloof door hoop. Toen ik eens met een vriend in Athene in een hotel logeerde, stond daar elke ochtend als we naar buiten kwamen een groepje jonge schoenpoetsertjes te wachten, vastbesloten om onze schoenen te poetsen. Wie ooit in een Mediterraan land is geweest, weet hoe vastbesloten dit soort jongens zijn. Het antwoord 'nee' komt niet voor in hun woordenboek. De eerste drie dagen als we ons buiten het hotel waagden, probeerden we te zeggen: 'Ochi!' ('nee' in het Grieks). Maar dat hielp niets: de jongens poetsten evengoed onze schoenen. De vierde dag probeerde mijn vriend een andere tactiek. Toen we ons hotel verlieten kwamen de jongens zoals gewoonlijk op ons af om onze schoenen te poetsen. Deze keer keek mijn vriend ze recht in het gezicht en zei: 'Avrio'. Ze aarzelden een ogenblik, wat ons de gelegenheid gaf te passeren. Kunt u raden wat 'avrio' betekent? Het betekent 'morgen!' Zo zal de duivel ons proberen te misleiden door te zeggen: ,Je zult ontvangen wat je zoekt, maar niet vandaag: morgen!'. Maar God verwijst ons niet naar morgen. Hij zegt: "Nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het heil" (2 Cor. 6:2). God leeft in het eeuwige nu. Aan het geloof openbaart Hij Zichzelf nooit als 'Ik was' of 'Ik zal zijn', maar altijd als 'Ik ben'. Als het geloof God aanraakt, is dat altijd in het heden. Als we dit principe gaan toepassen op ons gebed tot God, dan zal dat ons gebedsleven totaal veranderen. In Markus 11:24 leerde Jezus ons: "Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden" (NBG). Wanneer ontvangen we waar we voor bidden? Wat zegt Jezus daarover? Ergens vaag in de toekomst? Nee, op hetzelfde moment dat we bidden. We vragen en op hetzelfde ogenblik ontvangen we. Daarna weten we dat de dingen waar we om gebeden hebben, ons ook 'ten deel zullen vallen'. Dat 'ten deel vallen,' blijft in de toekomst, maar het 'ontvangen', door geloof, vindt plaats terwijl we bidden. Nu we door geloof ontvangen hebben, weten we dat op de door God bepaalde tijd, de dingen die we al ontvangen hebben terwijl we baden, ook werkelijk zullen geschieden. Geloof om te ontvangen ligt in het heden; de manifestatie van hetgeen we ontvangen hebben, ligt in de toekomst. Maar zonder geloof in het heden is er niet de zekerheid van manifestatie in de toekomst. We weten dat hetgeen we in geloof ontvangen hebben, zich te zijner tijd zal gaan manifesteren als ervaring. Er is geen worsteling of bezorgdheid meer. Het in geloof ontvangen is ons deel van de transactie; de manifestatie is Gods deel.
Vader, dank U wel dat ik in het heden ontvang waar ik in geloof voor bid. Daarom leg ik nu alle bezorgdheid af omdat ik op basis van mijn geloof ook echte hoop mag hebben.U bent de God van mijn hoop, U vervult mij nu met pure vreugde en vrede in mijn geloof. Daarom ben ik overvloedig in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. (Op basis van Romeinen 15:13).