Shop Doneer

Geloof uit het horen

Leestijd: 3 min.
Thema: Leer bidden

Gisteren leerden we dat we God mogen naderen met geloof, met vertrouwen. Soms lijkt ons geloof echter tekort te schieten. Hoe kunnen we dit soort geloof dan verkrijgen? Ik dank God dat het Nieuwe Testament ons niet alleen maar vertelt dat we geloof moeten hebben, het vertelt ons ook hoe we dat geloof kunnen krijgen. In Romeinen 10:17 staat: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus (NBG). Dit is een sleutelvers voor een leven van gebed. Het is zelfs het vers dat mij uit het ziekenhuis kreeg, na een lang jaar van ziekte, waarin ik met een ernstige huidaandoening aan een ziekenhuisbed gekluisterd lag. Ik dank zoveel aan de les over geloof in dit vers.
Toen ik mijzelf overgaf aan de wil van de Heer, wist ik dat zijn wil voor mij was dat mijn gezondheid hersteld werd. Ik lag daar en realiseerde me dat als ik maar geloof had, God me zou genezen. Maar iedere keer dat ik tot dat besef kwam, was mijn volgende gedachte: ik heb geen geloof. Toen leidde de Heilige Geest me op een dag naar Romeinen 10:17: Geloof is uit het horen. Als je dus geen geloof hébt, dan kan het toch komen! Hoe krijg je geloof? Door het horen. Je krijgt het door te luisteren naar God. Gebed is niet alleen praten tegen God, gebed is tweerichtingsverkeer, communicatie met God. Het gaat om het voeren van een intieme, persoonlijke conversatie met Hem. En wat God te zeggen heeft, is eigenlijk veel belangrijker dan wat wij te zeggen hebben.
God leidde me vervolgens naar Spreuken 4:20-22, een tekstgedeelte dat ik ben gaan aanduiden als ‘Gods medicijnfles’ (je kunt dit verhaal vollediger lezen in het boekje Drie maal daags). In het ongezonde klimaat van de Soedan bracht Gods Woord me blijvende gezondheid.
Jezus zegt ons dat onze Vader al weet wat we nodig hebben (zie Matteüs 6:8). Als we bij Hem komen en Hem vertellen wat we nodig hebben, dan vertellen we Hem niets nieuws. Gebed is komen tot die houding en relatie met God, waarin je weet dat je zult ontvangen wat je nodig hebt als je Hem erom vraagt. Dat soort geloof komt van het horen van wat God te zeggen heeft.
We lezen in de Bijbel dat God op een nacht aan Davids zoon Salomo verscheen in een droom. Hij zei: „Vraag wat je wilt, Ik zal het je geven.” Salomo gaf een wijs antwoord. Hij zei: „Geef uw dienaar een opmerkzaam hart.” In het Hebreeuws staat er eigenlijk een ‘horend hart’. Er is niets kostbaarder dan een hart dat God hoort (zie 1 Koningen 3,4).
Om te helpen je hart te richten op horen, stel ik voor dat je bidt met je Bijbel open. Ik stel zelfs voor dat je nooit een serieuze tijd van gebed begint zonder eerst in de Bijbel gelezen te hebben. Waarom? Ten eerste omdat God in de eerste plaats spreekt door zijn Woord. Als je God wil horen, dan is dat vaak de manier waarop je Hem zult horen. En ten tweede omdat niets wat niet overeenstemt met de Bijbel, van God kan komen. Soms zullen misleidende stemmen zichzelf voordoen als de stem van God, maar ze zijn het niet – de Bijbel is je toets om te beoordelen of je Gods stem hoort.
De basis van succesvol gebed is weten dat we bidden naar de wil van God. De wil van God wordt primair geopenbaard in de Bijbel. Dus als we luisteren naar wat God te zeggen heeft, dan groeien we in het geloof dat onze gebeden verhoord zullen worden.
Om geloof op te bouwen kun je de volgende tekst uit Gods Woord hardop lezen:
En dit is de vrijmoedigheid die ik heb in het toegaan tot God, dat Hij mij verhoort, telkens als ik iets bid naar Zijn wil. En als ik weet dat Hij mij verhoort, wat ik ook bid, dan weet ik dat ik het gevraagde, dat ik van Hem heb gebeden, ontvang. (naar 1 Johannes 5:14-15)
Vader, dank U wel dat U mij de sleutels hebt gegeven om geloof te ontvangen, wanneer ik het tekort kom. Leer mij om geloof te ontvangen door het horen van Uw woorden.