Shop Doneer

Geloof versus ongeloof

Leestijd: 3 min.

In eerdere overdenkingen deelde ik dat de belangrijkste geestelijke categorisering die God gebruikt, volgens mij die is van 'geloof of ongeloof'. Met andere woorden, de eerste vraag die God stelt als Hij kijkt naar de mensheid is: 'Gelooft hij of zij, of niet, in Jezus, de Zoon van God en het Evangelie, het Woord van God?' Ras, sekse, capaciteiten of andere zaken zijn van ondergeschikt belang aan deze eerste indeling: geloof of ongeloof.

Nu zullen we kijken naar de morele indeling. Daar wil ik bij aantekenen dat er niet noodzakelijk een heel duidelijke scheidslijn is tussen de geestelijke en de morele categorisering, maar het verschil dat ik aanbreng is meer bedoeld als een soort richtlijn.

In de eerste brief van Johannes wordt Gods morele inschatting van zaken mijns inziens op een voortreffelijke manier ontvouwd. Iedere keer noemt de schrijver heldere tegenpolen, zodat er nauwelijks ruimte blijft voor grijs gebied, onduidelijkheid of compromis. Gods categorisering laat geen enkele ruimte voor 'relatieve moraal'; als we het van één kant bekijken, dan ziet het er zo uit, maar als je er van de andere kant naar kijkt, dan is het weer anders. 'Als jij respect hebt voor mijn waarheid, dan heb ik respect voor jouw waarheid.' Nee, Johannes gebruikt zwart-witte tegenstellingen die aan de basis van ons denken moeten liggen, om op Gods manier de dingen die gebeuren in te schatten.

We kijken naar de duidelijke tegenstellingen in Gods morele inschatting van dingen, zoals we die vinden in 1 Johannes 1:5:

En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.

Let op de duidelijke tegenstelling - licht en duisternis. Direct gaat hij verder:

Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet.

Opnieuw twee duidelijke tegenpolen: leugen en waarheid. In onze moderne media-maatschappij waarin vierentwintig uur per dag miljarden informatiezenders hun boodschappen opdringen, lijkt de leugen te regeren en is waarheid een relatief begrip geworden. Voor een christen is de waarheid echter nooit relatief. Degene die van Zichzelf zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven' woont in ons door zijn Geest en helpt ons alles wat op ons afkomt te toetsen aan Hemzelf - het geschreven en vleesgeworden Woord.

Licht en duisternis, leugen en waarheid, het zijn absolute termen waarin God denkt en de dingen indeelt. Hij wil ons denken veranderen om op diezelfde manier naar de wereld te kijken. Des te scherper zullen we zien hoezeer Gods genade nodig is, die door ons getuigenis tot deze wereld kan doordringen.

Gebed van de dag

Heer, ik wil leven in uw licht. Help mij te leven in Uw waarheid. Ik leg mijn ‘eigen waarheid’ af want u bent De Waarheid. Ik dank U dat ik U mag volgen. U bent de Weg, de Waarheid en het leven.

Boeken over Gods denken

Deze overdenking komt uit het boek Wandelen met God dat gaat over vriendschap met God en is onderdeel van een 4-delige serie. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over wie God is en zijn plan voor je leven? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Dereks boek Gods wil, mijn levensdoel is een prachtige studie die je uitdaagt je leven toe te wijden aan God en op Hem te gaan lijken.
  • Heiligheid is geen optie vertelt over het leven als discipel van Jezus. Een heilig leven vraagt soms om lastige keuzes, maar er is niets mooier dan voor en met God te leven!
  • Ben je op zoek naar Gods doel met jouw leven? Dereks boek Je Roeping is een praktische handleiding om hier, aan de hand van de Bijbel, naar op zoek te gaan.
  • Heb je last van negatieve gedachten en wil je anders leren denken? Dan is de proclamatiekaart Vrij van depressie misschien wat voor jou.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de kracht van proclamatie. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.