sluit
Shop Doneer

Geloof voor financiën

Leestijd: 3 min.


Hoe moeten we het principe van geloof toepassen op het gebied van financiële en materiële voorziening? De Bijbel staat vol met voorbeelden hoe God zekerheid biedt dat Hij zal voorzien in de behoeften van Zijn kinderen, met grotere nadruk zelfs in 2 Korinthiërs 9:8:

En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk.

In de originele tekst komt het woord 'overvloedig' tweemaal voor en het woord 'alle' vijfmaal. Een nog krachtiger nadruk op Gods macht om op ieder terrein in de noden van Zijn volk te voorzien, is bijna niet mogelijk. Gods niveau van voorziening is niet slechts 'voldoende', nee, het is overvloed.

Overvloed hangt niet af van geld of materieel bezit. Overvloed betekent gewoon dat God voorziet in alles wat we nodig hebben ‑ met bovendien nog extra voor anderen. Het volmaakte voorbeeld van deze vorm van overvloed heeft Jezus zelf gegeven. Hij had geen vaste woonplaats, geen materiële bezittingen, geen grote bedragen aan geld ‑ hoewel Judas, één van Zijn discipelen, een geldkistje beheerde waarin giften werden bewaard (zie Joh. 12:6 en 13:29). Toch kwam Jezus nooit tekort, niet voor Zichzelf en ook niet voor degenen die bij Hem waren.

Toen Petrus op korte termijn geld nodig had om zijn belas­ting te betalen, zei Jezus niet tegen hem dat hij naar Judas moest gaan voor geld uit de kas. In plaats daarvan stuurde Hij hem naar het Meer van Galilea om geld uit de bek van een vis te halen (zie Matth. 17:24‑27). Dit wonderlijke verhaal brengt ons bij een inte­ressante vraag: Wat zou beter zijn ‑ naar de bank gaan en geld opnemen, of naar het meer gaan en een hengel uitwerpen? In ieder geval zou het laatste wel een stuk spannender zijn!

Bij een andere gelegenheid werd Jezus omringd door een menigte van misschien wel 12.000 mensen (zie Joh. 6:5‑13). Terwijl Hij vijf broden en twee visjes van een jongen aannam, dankte Hij Zijn Vader ervoor en het gevolg was dat Hij de hele menigte te eten kon geven en nog twaalf grote manden vol over hield. Dat is overvloed! Dit verhaal is ook een opzienbarende demonstratie van de bovennatuurlijke gevol­gen, als we God in geloof danken voor ons voedsel!

Later zond Jezus Zijn discipelen er op uit om te gaan prediken, maar Hij verbood hun om extra voorzieningen mee te nemen (zie Luk. 9:1‑3 en 10:1‑4). Aan het einde van Zijn aardse bediening herinnerde Hij hen daaraan en vroeg of het hun aan iets had ontbroken. Ze antwoordden: Aan niets (Luk. 22:35). Dat is overvloed! Zelf heb ik verscheidene malen als zendeling gewerkt in twee verschil­lende landen. Uit persoonlijke ervaring weet ik dat een zendeling voorzien kan zijn van een huis, een auto en een salaris ‑ maar toch veel dingen mist die hij nodig heeft. De sleutel tot overvloed is niet geld of materieel bezit. Het is geloof!Gebed van de dag

Vader, dank U wel dat U bij machte bent elke vorm van genade overvloedig te maken in mij. Wilt U mij leren om te vertrouwen op Uw voorziening, maar altijd ook het doel van mijn overvloed voor ogen te houden: dat ik mag uitdelen van mijn overvloed als getuigenis van U en mijn werk voor U overvloedig mag zijn. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

INTERNATIONAAL

Bid om de voortdurende voorziening van de Heer voor het wereldwijde werk van DPM. Hij is getrouw geweest op heel veel manieren, en we vertrouwen op Hem dat al Zijn doelen door DPM tot stand gebracht zullen worden.