Shop Doneer

Gelouterd door de belofte van God

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 77

Gelouterd door de belofte van God
Hij (God) zond een man voor hen uit: Jozef werd als slaaf verkocht. Men drukte zijn voeten vast in de boeien, hijzelf kwam in de ijzers. Tot de tijd dat Zijn Woord uitkwam, heeft de belofte van de Heer hem gelouterd. (Psalm 105:17-19)Het leven van Jozef begon met een grote belofte. Al eerder in zijn leven gaf de Heer hem een droom waarin hij zag dat hij zou worden verheven tot een positie van grote autoriteit - hij zou heersen over zijn broers. Zelfs zijn vader en moeder zouden zich voor hem neerbuigen.En wat gebeurde er vervolgens? Precies het tegenovergestelde van wat God had beloofd! Zijn broers pleegden verraad ten opzichte van hem en verkochten hem als slaaf naar Egypte. Omdat hij zijn Egyptische meester trouw was, belandde hij uiteindelijk in de gevangenis. Hij werd in de boeien geslagen en kwam in de ijzers.Hoe reageerde Jozef in die situatie? Zei hij tegen zichzelf: alles is verkeerd gegaan! De belofte van de Heer zal nooit bewaarheid worden!? Nee, dat geloof ik niet. Er staat: ‘Tot de tijd dat Zijn Woord uitkwam, heeft de belofte van de Heer hem gelouterd…’Wat is het belangrijk te weten, dat als de Heer ons een belofte geeft, het vaak zo is dat alles wat er vervolgens gebeurt, compleet tegenstrijdig lijkt met wat God heeft beloofd! Het is zo belangrijk dat we in zulke situaties de belofte niet loslaten en niet zeggen: God is het vergeten, God heeft me in de steek gelaten…Weet je, de belofte die God ons gaf, loutert ons. Ze loutert ons geloof en onze standvastigheid, om te zien of we hem ook in het donkerste uur blijven vasthouden. En als we slagen voor die test, dan zal de belofte worden vervuld, net als in het leven van Jozef.
Heer, dank U wel voor het voorbeeld van Jozef, die dwars door alle moeite, verraad, lijden en tegenslag heen, bleef vasthouden aan Uw belofte! Help mij om een voorbeeld te nemen aan zijn vasthoudendheid in zijn trouw en gehoorzaamheid aan U. Dank U voor zijn voorbeeld! Amen.