Shop Doneer

Gelouterd in de oven

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 21

De woorden des HEEREN zijn zuivere woorden, gedegen zilver, in een smeltoven in de aarde zevenvoudig gelouterd. (Psalm 12:7 NBG)
De woorden van de Heer – dat zijn de woorden die in de Bijbel naar ons toekomen - zijn zuiver. Ze zijn volmaakt, perfect zonder gebreken. Daardoor zijn ze absoluut volkomen betrouwbaar.
Misschien heb je je wel eens afgevraagd hoe dat kan, omdat ze immers tot ons komen via menselijke tussenpersonen, via mensen die vaak zwak en feilbaar waren en die fouten maakten. Hoe kan het dan zo zijn dat de boodschap die tot ons komt via zulke mensen absoluut onfeilbaar en gezaghebbend is?
De psalmist gebruikt een mooi beeld. Hij zegt dat de woorden zijn als zilver dat in een smeltoven in de aarde zevenvoudig gelouterd is. Dat zilver is de boodschap van God. De smeltoven in de aarde vertegenwoordigt het menselijke werktuig, de menselijke boodschapper. In die oven brandt een vuur, het vuur van de Heilige Geest, volmaakt zuiver, intens diep en louterend.
En als de boodschap door het vuur heen gaat, ook al is het een smeltoven in de aarde, dan zuivert het vuur de boodschap en maakt haar absoluut puur en volmaakt betrouwbaar. Daarom kun je zonder aarzeling je vertrouwen stellen op de absolute nauwkeurigheid en autoriteit van Gods Woord, de Bijbel.
De woorden van de Heer zijn zuivere woorden. Ze zijn zevenvoudig gelouterd (door de Heilige Geest) in een smeltoven in de aarde, en ze komen net zo zuiver tevoorschijn als gelouterd zilver.

Hemelse Heer, dank U wel voor Uw heerlijke, zuiverende, reinigende en onderrichtende Woord! Ik prijs U voor Uw Woord als een anker in mijn leven, dat mij in de woelige golven altijd vast en stabiel houdt, verankerd in Jezus de Rots!