sluit
Shop Doneer

Gemeenschap en discipline

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik zal mij inzetten
De vrucht van ijver wordt ook voortgebracht door het ontwikkelen van gemeenschap met andere christenen. Laten we niet proberen om in ons eentje christen te zijn. De Bijbel leert ons dat we leden zijn van één lichaam; we hebben elkaar allemaal nodig.
Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander.(Romeinen 12:4,5)
Waarom hebben we elkaar zo hard nodig?
Denk eens aan David die erop uit trok om Goliath te verslaan. Als munitie nam hij vijf gladde stenen uit de beek. Waarom moesten die stenen glad zijn? Anders kon hij ze niet secuur richting geven en dat zou hem zijn leven kunnen kosten. Hoe waren de stenen glad geworden? In de beek stroomde voortdurend water over de stenen heen en werden ze steeds tegen elkaar aan geschuurd, waardoor alle scherpe randjes verdwenen.
Hierin ligt een prachtig beeld van bruikbare stenen voor Jezus. Als Hij bruikbare christenen zoekt, gaat Hij naar de beek, naar de plaats waar christenen gemeenschap met elkaar hebben en waar het zuivere water van Gods Woord voortdurend over de stenen heen stroomt. Zo worden ze gewassen en aan elkaar geslepen. Door de gemeenschap met elkaar worden de scherpe kantjes van ons afgeslepen en worden we gladde, bruikbare stenen.
Met het oog op die gemeenschap raad ik je aan je te onderwerpen aan discipline. Vrucht komt nooit zonder discipline. Daarbij denk ik aan twee vormen van discipline. Ten eerste: zelfdiscipline - de manier waarop we ons leven organiseren. Hierin gaat het zelfs om de kleinste details, zoals wanneer we 's ochtends opstaan, wat we eten en dragen en persoonlijke hygiëne. Al deze details zijn belangrijk als we echt optimaal vrucht willen dragen. De tweede vorm is de discipline van een gemeente. Ik geloof dat iedere christen zich zou moeten onderwerpen aan de discipline van een gemeente; samen groeien in discipelschap, door je aan te sluiten bij een gemeente en je te onderwerpen aan het leiderschap.

Dank U Heer, voor de belofte om uw rust binnen te gaan. Dank U voor de sleutels die ik heb ontvangen om de vrucht van ijver in mijn leven te zien groeien, door zelfdiscipline en gemeenschap met andere christenen. Ik zal mij inzetten. Amen.