Shop Doneer

Gemeenschap met God

Leestijd: 3 min.

We zullen een aantal functies van de menselijke geest bekijken en de manier waarop die in relatie staat tot de ziel en het lichaam. We zagen al: de geest is Godbewust, de ziel is zelfbewust en het lichaam is 'aardebewust'. Het is belangrijk om te onderkennen dat de ziel in principe op zichzelf gericht is. Als mensen op zichzelf gericht zijn – op hun eigen problemen en behoeften – dan leven ze dus voornamelijk vanuit het gebied van de ziel.

De belangrijkste functie van de geest is gemeenschap met God. Het is het enige deel van de mens dat direct verbonden kan zijn met Hem. Paulus schrijft dat in 1 Korinthe 6:17:

Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem.

Dus niet één ziel of één lichaam, maar één geest. Het enorme voorrecht dat we hebben met onze geest is dat we eenheid en gemeenschap met God kunnen hebben. De hoogste activiteit van de menselijke geest is aanbidding.

De ziel van de mens bestaat uit drie delen: de wil, het verstand en het gevoel. De wil is het deel dat zegt: 'Ik wil dit… ik besluit dat…' Het verstand is het deel dat zegt: 'Ik denk dit of dat…' En de emoties zeggen: 'Ik voel me leeg, of blij, of boos…' Samen vormen deze elementen de ziel.

Het lichaam is zich bewust van de wereld. Door de zintuigen maakt het lichaam contact met de wereld van tijd en ruimte om ons heen. Gods oorspronkelijke bedoeling was dat de geest van de mens zijn ziel zou leiden, en dat de ziel vervolgens het lichaam zou aansturen. De geest kan het lichaam alleen maar leiden door middel van de ziel. Op deze regel is maar één uitzondering, namelijk het spreken in tongen.

Want als ik in een andere taal ​bid, ​bidt​ mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht. (1 Korinthe 14:14)

Als we in tongen spreken, beheerst onze geest (verbonden met Gods Geest) ons lichaamsdeel de tong, zonder dat de ziel er invloed op uitoefent. Daarom is de tongentaal zo'n unieke en belangrijke ervaring, waar we ons allemaal naar mogen uitstrekken (zie 1 Korinthe 14:1).

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U gemeenschap hebt met mij. Ik verklaar dat ik met God verbonden ben en één geest met Hem ben. Heer, leer mij te functioneren vanuit mijn geest, die verbonden is met Uw geest, en dat die twee samen mijn ziel en mijn lichaam aansturen. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.