Shop Doneer

Gemeenschap met God is een fundamentele beslissing

Leestijd: 3 min.

In de eerste vijf overdenkingen zagen we dat het Nieuwe Testament een uitnodiging is om gemeenschap met God te beleven. Die gemeenschap wordt ook wel 'wandelen met God' genoemd, en we zagen dat hiervoor onze gedachten in lijn moeten komen met zijn gedachten; we moeten het eens zijn met Hem als we met God willen wandelen. Dit staat in Amos 3:3:

Gaan er twee tezamen, zonder dat zij het eens geworden zijn?

Het antwoord ligt eigenlijk al besloten in de vraag: 'Nee, dat kunnen ze niet.' Het begrip 'het eens zijn' kunnen we het best omschrijven als in harmonie zijn, één worden in wegen en gedachten. Als we met God willen wandelen, dan zullen we moeten leren onze wegen en gedachten af te stemmen op die van Hem. De Bijbel zegt namelijk onomwonden dat onze menselijke wegen en gedachten van nature heel anders zijn dan die van God. En omdat God zowel volmaakt is als onveranderlijk, zullen wij onze wegen en gedachten moeten veranderen. Dit vereist een fundamentele, allesoverheersende beslissing en houding van ons hart: 'Heer, uw gedachten zijn hoger dan mijn gedachten, daarom onderwerp ik mij aan U en bekeer mij van mijn eigen gedachten en manieren van doen!'

Wat ik zo heerlijk vind van Gods Woord is dat het ons niet alleen maar wijst op onze fouten, maar dat het ook de oplossing aanreikt en laat zien hoe we het weer in orde kunnen maken. De uiteindelijke wending is altijd positief, niet negatief. Het negatieve komt alleen naar boven om ons te laten zien dat we het positieve nodig hebben. Bij die weg naar Gods herstel zullen we in de komende overdenkingen stil staan...

We keren nog even terug naar de eerste verzen van Jesaja 55:6-9:

Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.

(Merk op dat er een zekere urgentie ligt in deze zin. Hij is er nú... maak er gebruik van nu het nog kan.)

De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten.

(Zie je dat ons grondprobleem niet ligt in ons handelen, maar dat het begint bij onze innerlijke wegen en gedachten? Het is een belangrijk principe dat ons gedrag altijd voortkomt uit onze gedachten; daarom is ons denken de plaats waar de strijd plaatsvindt. En wat is de inzet van die strijd? Onze bekering - op velerlei gebied. Kijk maar:)

...en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.

Dank God voor deze heerlijke belofte; we beseffen vaak te weinig hoe groot de genade van onze hemelse Vader is.

Gebed van de dag

Vader, help mij mijn denken te vernieuwen, omdat die bepalend zijn voor mijn woorden en de dingen die ik doe. Maar zelfs als ik verkeerde keuzes maak,, vergeeft U mij steeds weer en ontfermt U zich over mij. Dank U wel voor die grote genade!

Boeken over Gods plan voor ons

Deze overdenking komt uit het boek Wandelen met God dat gaat over vriendschap met God en is onderdeel van een 4-delige serie. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over wie God is en zijn plan voor je leven? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Dereks boek Gods wil, mijn levensdoel is een prachtige studie die je uitdaagt je leven toe te wijden aan God.
  • Wil jij Gods grootheid en goedheid tot in het diepste ervaren? In Als je het beste wilt van God reikt Derek Prince acht belangrijke sleutels aan om in jouw leven het beste van God te gaan ervaren.
  • God wil ons gebruiken als een instrument. In Gods kracht doorgeven lees je over een van de basisbeginselen van het geloof, handen opleggen.
  • Wij mogen onze identiteit in Christus proclameren. Help jezelf (of een naaste) eraan herinneren wie wij zijn in Hem doormiddel van de set proclamatiekaarten Identiteit in Christus.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de kracht van proclamatie. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.