Shop Doneer

Genade als schild

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 15

U immers zegent de rechtvaardige, HEERE; U omringt hem met goedgunstigheid als met een schild. (Psalm 5:13)
Dat is iets wat heel zeker is – God zegent de rechtvaardige. Zelfs al lijkt het op sommige momenten anders…
Soms lijken veel dingen waar we altijd op konden rekenen, niet langer de absolute waarheid te zijn. Veel gebieden waarin we altijd veiligheid en zekerheid konden vinden, hebben ons teleurgesteld en ontgoocheld achtergelaten. Of, politieke koersen of financiële voorzieningen lijken vandaag plotseling geen zekerheid meer te bieden. Maar hoe het ook zij, één ding is nog steeds zeker: God zegent de rechtvaardige!
We moeten in ons leven veel serieuzer werk maken van de zekerheid dat we recht staan voor God. Daardoor komen we in aanmerking voor die zegen van de Heer die Hij voorbehoudt aan de rechtvaardigen - alleen aan de rechtvaardigen.
De psalmist gaat verder met: ‘U omringt hem (de rechtvaardige) met goedgunstigheid als met een schild’. Gods gunst functioneert voor de rechtvaardige als een schild. Als we wandelen in Zijn rechtvaardigheid, dan is Zijn gunst, dus Zijn genade, als een schild voor ons. Ze is als een beschutting om ons heen, die ons beschermt tegen de stormen van het leven. Hij beschermt ons tegen druk. Hij beschermt ons tegen krachten die te sterk voor ons zijn. Hij beschermt ons tegen kwaad, gevaar en onheil.
Wat een zegen is het, te mogen wandelen in de gunst van de Heer, en Zijn aanwezigheid, Zijn gunst, als een schild om je heen te weten. Vergeet niet dat één ding zeker is: God zegent de rechtvaardige.
Hemelse Vader, dank U wel dat welke tegenwerkende machten en krachten er ook op mij afkomen, Uw genade voor mij is als een schild dat al die tegenwerking weerstaat. Moeite, onmacht en mislukking glijden af van mijn schild, dat U mij geeft door geloof! Dank U wel! Amen.