Shop Doneer

Genade en dankbaarheid

Leestijd: 3 min.

Veel mensen denken dat bidden niet veel meer is dan gewoon dingen aan God vragen – als het ware naar God toegaan met je boodschappenlijstje. Dit is een heel beperkte, onvolledige kijk op gebed. Gebed is niet één enkel muziekinstrument, nee het is een heel orkest met een rijkdom aan verschillende instrumenten.

In de komende tijd zullen we drie van die instrumenten behandelen: Dit zijn drie heel belangrijke onderdelen van gebed. Als je de gewoonte hebt om met je ‘boodschappenlijstje’ naar God te gaan, zonder in jouw gebed dankzegging en lofprijs op te nemen, dan ben ik bang dat je heel wat keren zonder je ‘boodschappen’ thuiskomt…. God heeft bepaalde voorwaarden gesteld, waaronder wij tot Hem kunnen naderen. In de eerste plaats: er is geen toegang tot God zonder dankzegging en lofprijs.

In de komende tijd zullen we drie activiteiten gaan behandelen: dankzegging, lofprijs en aanbidding. Om te beginnen wil ik laten zien hoe we deze drie activiteiten – dankzegging, lofprijs en aanbidding – eenvoudig van elkaar kunnen onderscheiden. Het zijn alledrie manieren om tot God te naderen en een relatie met Hem te hebben. Maar elke manier brengt ons bij een ander aspect van Gods karakter. Dankzegging brengt ons in verbinding met de goedheid van God. Door lofprijs komen we uit bij Zijn grootheid. En aanbidding, de hoogste activiteit van de menselijke geest, doet ons Gods heiligheid kennen.

Om te beginnen zullen we de eerste van deze drie activiteiten bekijken: dankzegging. Een goed startpunt daarvoor is Hebreeën 12:28:

Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied.

In de vertaling van deze tekst is er een opmerkelijk verschil tussen deze vertaling (HSV) en de NBV vertaling. De laatste zegt namelijk ‘laten we in dankbaarheid aanvaarden’. Beide vertalingen zijn correct, omdat in het Grieks ‘genade’ - het basiswoord is çharis – hetzelfde betekent als ‘dank u wel’. Er bestaat dus een rechtstreeks verband tussen genade en dankbaarheid. Het is onmogelijk om ondankbaar te zijn en toch onder Gods genade te vallen.

Dit komt ook naar voren in drie andere moderne talen. Het Franse ‘grace à Dieu’ betekent ‘dank aan God’. Het Italiaans voor ‘dank u’ is ‘grazie’ en in het Spaans is dat ‘grácias’, wat ook weer rechtstreeks in verband staat met ‘genade’.

We kunnen ons niet verheugen in de genade van God zonder dankbaar te zijn. Ook kunnen we dankbaarheid niet loskoppelen van Gods genade. En of we nu zeggen: “Laten we dankbaar zijn”, of “Laten we de genade vasthouden”, in feite zeggen we hetzelfde.

Ga Zijn poorten binnen met dankzegging; Zijn voorhoven met lofprijs; dank Hem, zegen Zijn naam. (Psalm 100:4, NASB)

Gebed van de dag

Heer, als de Bijbel mij oproept om dankbaar te zijn, of: om de genade vast te houden, dan wil ik daar antwoord aan geven. Leer mij te beseffen wat het is om "de genade vast te houden" en door deze dankbaarheid Uw poorten te mogen binnengaan.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.