Shop Doneer

Genade en dankbaarheid

Leestijd: 2 min.
Veel mensen denken dat bidden niet veel meer is dan gewoon dingen aan God vragen - als het ware naar God toegaan met je boodschappenlijstje. Dit is een heel beperkte, onvolledige kijk op gebed. Gebed is niet één enkel muziekinstrument, nee het is een heel orkest met een rijkdom aan verschillende instrumenten.
In de komende tijd zullen we drie van die instrumenten behandelen: dankzegging, lofprijs en aanbidding. Dit zijn drie heel belangrijke onderdelen van gebed.
Deze drie activiteiten zijn eenvoudig van elkaar te onderscheiden. Het zijn alledrie manieren om tot God te naderen en een relatie met Hem te hebben. Maar elke manier brengt ons bij een ander aspect van Gods karakter. Dankzegging brengt ons in verbinding met de goedheid van God. Door lofprijs komen we uit bij Zijn grootheid. En aanbidding, de hoogste activiteit van de menselijke geest, doet ons Gods heiligheid kennen.
Als je de gewoonte hebt om met je 'boodschappenlijstje' naar God te gaan, zonder in jouw gebed dankzegging en lofprijs op te nemen, dan ben ik bang dat je heel wat keren zonder je 'boodschappen' thuiskomt... Zonder dankzegging en lofprijs kunnen wij niet tot God naderen.
Om te beginnen zullen we dankzegging nader bekijken. Een goed startpunt daarvoor is Hebreeën 12:28:
Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied.
In de vertaling van deze tekst is er een opmerkelijk verschil tussen deze vertaling (HSV) en de NBV vertaling. De laatste zegt namelijk 'laten we in dankbaarheid aanvaarden'. Beide vertalingen zijn correct, omdat in het Grieks 'genade' - het basiswoord is çharis - hetzelfde betekent als 'dank u wel'. Er bestaat dus een rechtstreeks verband tussen genade en dankbaarheid. Het is onmogelijk om ondankbaar te zijn en toch onder Gods genade te vallen.
Dit komt ook naar voren in drie andere moderne talen. Het Franse 'grace à Dieu' betekent 'dank aan God'. Het Italiaans voor 'dank u' is 'grazie' en in het Spaans is dat 'grácias', wat ook weer rechtstreeks in verband staat met 'genade'.
We kunnen ons niet verheugen in de genade van God zonder dankbaar te zijn. Ook kunnen we dankbaarheid niet loskoppelen van Gods genade. En of we nu zeggen: "Laten we dankbaar zijn", of "Laten we de genade vasthouden", in feite zeggen we hetzelfde.
Ga Zijn poorten binnen met dankzegging; Zijn voorhoven met lofprijs; dank Hem, zegen Zijn Naam. (Psalm 100:4, NASB)

Heer, als de Bijbel mij oproept om dankbaar te zijn, of: om de genade vast te houden, dan wil ik daar antwoord aan geven. Leer mij te beseffen wat het is om "de genade vast te houden" en door deze dankbaarheid Uw poorten te mogen binnengaan. Amen.