Shop Doneer

Genade ontvangen in Jezus

Leestijd: 3 min.
Thema: Gods genade ontvangen
Gisteren zagen we het bekende vers dat al zo vaak is geciteerd, maar dat we nooit genoeg kunnen lezen:
Want de wet is door Mozes tot ons gekomen; genade en waarheid werden beschikbaar door Jezus Christus. (Johannes 1:17, NASB)
Zie je alle nadruk op genade in dit totale Bijbelgedeelte (inclusief vers 11-17, wat we gisteren lazen)? Vol van genade en waarheid… Genade op genade… Genade en waarheid kwamen beschikbaar door Jezus… Alle nadruk ligt op het ontvangen van Jezus - dus het allesbeslissende, positieve aspect van deze transactie is het ontvangen van Jezus, ons overgeven aan Hem. Het gaat niet om godsdienstige activiteiten zoals het opzeggen van gebeden of naar de kerk gaan, hoewel deze zaken op zichzelf prima zijn. De beslissende transactie zit hem in jouw volkomen overgave aan Jezus, zonder enige reserve. Open jezelf voor Hem en voor alles wat Hij je wil geven en wil doen in je leven.
De gevolgen hiervan zijn tweeledig. Ten eerste worden we wedergeboren; een volkomen nieuw leven begint binnenin ons. Daarbij gaat het niet om ons lichamelijke leven, maar ons geestelijke leven (hoewel dit uiteindelijk ook ons lichamelijke leven zal beïnvloeden).
En ten tweede, doordat Jezus zelf in ons woont, ontvangen we uit Zijn volheid genade op genade. Iedere vorm van genade die de wedergeboorte met zich mee brengt, wordt in ons gemanifesteerd. Het is allemaal gelegen in Jezus - Hij is als een prachtige diamant met ontelbare kleurschakeringen, die allemaal glinsteren en schitteren met schoonheid en pracht. Iedere schakering is een afzonderlijke vorm van genade. Als we die diamant tot ons nemen, dan is de weg open voor alle genade om in al haar verschillende schakeringen in ons leven te stralen.
Stel bijvoorbeeld dat je (zoals ik vroeger) worstelt met verlegenheid of angst voor mensen. Als je je overgeeft aan Jezus, dan komt de genade van moed en zelfvertrouwen in contact met mensen voor jou beschikbaar. Je zwakheid van verlegenheid wordt vervangen door genade in de vorm van moed.
Of misschien heb je een probleem met woede. Jaren geleden was woede één van mijn grootste persoonlijke worstelingen. Maar als je je overgeeft aan Jezus, wordt jouw probleem van woede vervangen door de genade van vriendelijkheid en zachtmoedigheid. In mijn leven heeft dat beslist zo gewerkt. Mensen die mij pas enkele jaren kennen, kunnen niet geloven dat ik een probleem met woede heb gehad, want God heeft het vervangen door de genade van God. Ik kan mezelf hierover niet op de borst kloppen; het is puur genade. Ik heb het niet verdiend, er niet voor gewerkt; ik geloofde slechts in Jezus en gaf me over aan Zijn werk in mij.
Heb je een strijd met lust? Wat is de oplossing? Laat de genade van de reinheid van Jezus zichtbaar worden in je leven.
Richt je nooit op het negatieve. Verspil je tijd niet door …. je zorgen te maken over je problemen, want dat helpt je helemaal niks. Keer je simpelweg af van je probleem en geef je over aan de vorm van Jezus’ genade die je nodig hebt. Als lust je probleem is, aanvaard dan Zijn reinheid. Is je probleem een gebrek aan wijsheid? Aanvaard dan de genade van wijsheid en Zijn wijsheid zal door je heen stromen. Je zult iemand een antwoord kunnen geven, waar je dat voorheen niet kon en je zult je afvragen waar je dat antwoord vandaan haalt. Het antwoord is: Uit Gods genade. Worstel je met het feit dat je een flapuit bent? Geef je tong over aan Jezus en Zijn bedachtzaamheid zal de genade zijn die de wacht houdt over je lippen. Nog een laatste voorbeeld: piekeren en bezorgdheid. Ik ben ervan overtuigd dat talloze christenen zich daarin herkennen. Wat ga je ertegen doen? Begin in ieder geval niet te piekeren over het feit dat je zo’n piekeraar bent. In plaats daarvan, geef je zorgen over aan Jezus en laat de genade van Zijn vrede de plaats innemen van de problemen waar je je zorgen over maakt.
Je zult verbaasd zijn over de gevolgen als je je hele wezen overgeeft aan Jezus.

Heer Jezus, leer mij zien dat Uw genade zoveel verschillende verschijningsvormen heeft, die precies aansluiten bij de nood, het probleem of de verleiding waar ik mee te kampen heb. Ik geef met een gerust hart mijn hele wezen aan U over, en verheug mij over uw krachtige genade die voortdurend in mijn werkt! Amen.