Shop Doneer

Genade voor Sion

Leestijd: 2 min.

De Heer zegt dat het vergaderen van Israël in deze tijd een banier is die door Hem wordt opgericht voor het oog van de volken. De gebeurtenissen in Israël en het Midden Oosten staan voortdurend in het centrum van de aandacht van de wereldpers. Deze huidige periode, waarin Israël aan het einde der tijden bijeen vergaderd wordt, is drieduizend jaar geleden al duidelijk voorspeld in Gods agenda. Psalm 102:14-19 maakt dat al duidelijk:

U zult opstaan, U zult zich ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, de vastgestelde tijd is gekomen. Want Uw knechten hebben haar stenen lief en hebben medelijden met haar gruis. De heidenen zullen de Naam van de HEERE vrezen, alle koningen van de aarde Uw heerlijkheid, wanneer de HEERE Sion heeft opgebouwd, in Zijn heerlijkheid verschenen is, zich gewend heeft tot het gebed van de allerarmsten en hun gebed niet heeft veracht. Dit wordt beschreven voor het volgende geslacht. Het volk dat geschapen werd zal de HEERE loven.

Vandaag is Gods aangewezen tijd om ontferming aan Israël te betonen en haar genade te verlenen. Dit is niet iets wat Sion of het Joodse volk hebben verdiend, maar iets wat voortkomt uit Gods soevereine goedheid en genade. Een van de doelen van wat God aan het doen is, is glorie te brengen aan Zijn eigen Naam voor het oog van alle volken. Dit doet Hij door Zijn beloften aan Israël te vervullen. De herbouw van Sion is een van de grote Bijbelse tekenen dat de tijd aanstaande is dat de Heer zal verschijnen in al Zijn heerlijkheid. Wij hebben het grote voorrecht om in de tijd te leven die de psalmist voorzegde. Ik geloof dat wij het volgende geslacht zijn, het volk dat geschapen werd en dat de HEERE zal loven (vers 19) om wat we zien gebeuren.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U bent toegewijd aan Israël. Ik doe voorbede voor Uw volk. Dank U dat ik voor mijn ogen mag zien dat U trouw bent en doet wat U heeft beloofd. Ik proclameer dat God Zijn Naam verheerlijkt door Zijn beloften aan Israël te vervullen, want de Heer zal Zijn volk niet verlaten. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.