Shop Doneer

Genezer van gebroken harten

Leestijd: 1 min.
In Psalm 147:2-3 lezen we: De HEERE bouwt Jeruzalem weer op, Hij verzamelt Israëls verdrevenen. Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hun wonden.
Dat zijn prachtige woorden, maar het meest opwindend is dat ze in onze generatie worden vervuld, op ditzelfde moment - zowel in Israël als wereldwijd, overal waar gelovigen in Jezus Christus redding en genezing ontvangen.
De uitwerking van de eerste zin heb ik met eigen ogen letterlijk gezien. In mei 1948, toen ik in het Joodse deel van Jeruzalem woonde, werd de staat Israël na tweeduizend jaar opnieuw geboren. Vandaag bouwt de Heer aan Jeruzalem. Hij vergadert de verdrevenen van Israël. Ook is Hij - zowel in Israël als wereldwijd - gebroken harten aan het genezen en wonden aan het verbinden.
Dit is goed nieuws voor iedereen die zich tot God keert. Het is goed nieuws voor Gods volk, Israël. En het is ook goed nieuws voor de Kerk van Jezus Christus, omdat dezelfde God die Israël tot zich trekt, ook de God is die de Kerk tot zich trekt, ons binnenleidt in de erfenis, onze wonden verbindt en onze gebroken harten geneest.
Er is een voortdurende bediening van de Heilige Geest die zich heel speciaal richt op de gebrokenen van hart. Het is een bediening voor mensen die verwond zijn. Als jij innerlijk verwond bent, ga dan naar God en zeg: ,,Here God, dit is een tijd van herstel, en een tijd dat U mensen weer bij elkaar brengt. U geneest gebrokenen van hart en U bent hun wonden aan het verbinden. U weet ook van de wond die ik al zo lang in mijn hart draag. Wilt U mij genezen?" De onzichtbare vinger van God, de Heilige Geest, zal dan neerdalen, daar waar geen chirurg kan komen. Hij zal die verwonde plaats in je leven aanraken en genezing en herstel brengen.

Dank U Heer, dat U zich hebt toegewijd aan Israël. Ik doe voorbede voor Uw volk. Dank U dat U hun wonden heelt - en net zoals God de gebrokenen van hart geneest en de wonden van Israël verbindt, brengt U ook genezing en herstel in mijn leven, want de Heer zal Zijn volk niet verlaten. Amen.