Shop Doneer

Genezing en verlossing

Leestijd: 2 min.

Gisteren zijn we begonnen een aantal plaatsen in de Bijbel te bekijken waar het Griekse woord 'sozo' wordt gebruikt. We zagen toen dat het in de eerste plaats 'redding' of 'behoudenis' betekent. In het Evangelie van Markus ontmoet Jezus de blinde Bartimeüs op de weg naar Jericho (10:46-52):

En ​Jezus​ antwoordde hem en zei: Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? En de blinde zei tegen Hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden. (vers 51)

De blinde bedelaar Bartimeüs had maar één verlangen. Alles wat hij wilde, was zijn zicht terugkrijgen. Toen zei Jezus:

...ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij ziende en volgde ​Jezus​ op de weg. (vers 52)

De letterlijke vertaling van Jezus' woorden is: 'Je geloof heeft je verlost'. Voor het woord 'verlost' staat hier opnieuw het woord 'sozo'. In deze context betekent het dus 'genezing'. Een ander voorbeeld waar het woord 'sozo' staat voor genezing, vinden we in Lukas 8:43-48, waar we lezen over een bloedvloeiende vrouw die achter Jezus aanging en Hem aanraakte. Ze wilde niet herkend worden, omdat volgens de Joodse Wet iedereen die bloed verloor onrein was, en die persoon mocht niemand aanraken. De vrouw voelde zich beschaamd, maar ze was zo wanhopig op zoek naar genezing, dat ze de Wet overtrad. Lees het ontroerende verslag van wat er verder gebeurde:

Toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt was, kwam zij bevend naar Hem toe, en nadat zij voor Hem neergevallen was, vertelde zij voor heel het volk om welke reden zij Hem aangeraakt had en dat zij onmiddellijk genezen was. Hij zei tegen haar: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in ​vrede! (vers 47-48)

Wat prachtig! Wederom wordt hier het woord 'sozo' gebruikt; genezen worden (in deze gevallen van blindheid en van bloedvloeiingen) zijn dus beide onderdeel van de totale verlossing die Jezus voor ons heeft bewerkt.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, voor Uw volmaakte, complete werk aan het kruis, en dat mijn genezing onderdeel is van de verlossing die U daar bewerkte. Ik proclameer dat Jezus verwond werd, zodat ik genezen kan worden. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.