Shop Doneer

Genezing is voor iedereen

Leestijd: 1 min.
Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij Hem, en Hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord, en Hij genas allen die er slecht aan toe waren, zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze ziekten op zich genomen, en onze zwakheden gedragen (Matteüs 8:16,17).
Matteüs gebruikte twee woorden voor lichamelijke problemen: 'ziekten' en 'zwakheden'. Om onderscheid tussen deze twee aan te brengen, zouden we 'zwakheden' kunnen definiëren als dingen waar we vatbaar voor zijn, zoals allergische reacties, infecties, wespensteken, etc.; ziekten zijn dan daadwerkelijke lichamelijke ziekten en afwijkingen, zoals auto-immuunziekten, diabetes of kanker.
Matteüs schreef dat de genezingsbediening van Jezus de vervulling was van Jesaja 53, waarin hij benadrukte dat Jezus 'iedereen' genas. Waarom? Omdat in het eeuwige plan van God Hij al onze ziekten en al onze pijn reeds had gedragen. Dat is goed nieuws! Als de Gemeente vandaag dat werkelijk zou geloven, dan zou evangelisatie veel gemakkelijker zijn.
Ooit sprak ik in Pakistan, wat ik een indrukwekkende ervaring vond, omdat 98% van de inwoners daar moslim is. Er kwamen 16.000 mensen naar de samenkomsten, zonder dat we veel geadverteerd hadden. Hoe kwam dat? Omdat we voor de zieken baden en ze werden genezen. Niet allemaal, maar wel een aantal. Blinden gingen zien, doven gingen horen en verlamden gingen lopen. Geloof me, het is geen probleem om een massa mensen bij elkaar te krijgen als er genezingen plaatsvinden. In het Nieuwe Testament is het een van de meest effectieve wegen om massa's mensen bij elkaar te krijgen.

Dank U Jezus, voor Uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat door Jezus' offer, Gods genezing beschikbaar is voor iedereen, ook voor mij en voor de zieken die God op mijn pad brengt. Help mij groeien in geloof Heer, om vrijmoedig te bidden voor zwakken en zieken. Want Jezus werd verwond zodat wij zouden kunnen genezen. Amen.