Shop Doneer

Genezing toepassen

Leestijd: 2 min.
In 1943 had ik een huidaandoening die steeds verder verergerde - in die tijd verbleef ik vele maanden in het ziekenhuis. Een vrouw uit het Leger des Heils kwam mij bezoeken om voor me te bidden. Op dat moment kreeg ik een woord van de Heer: ,,Denk aan het werk van Golgotha; een volmaakt werk - volmaakt in ieder aspect en volmaakt op elk gebied."
Sindsdien ben ik voortdurend bezig geweest het kruis te bestuderen - en in al die tijd heb ik (ondanks vele ervaringen van genezing, bevrijding en innerlijk herstel in talloze mensenlevens) nog maar een glimp opgevangen van het geweldige werk van Jezus aan het kruis. Het is een volmaakt werk. Vanuit welk oogpunt we ook maar kijken naar het kruis: het is volbracht! Wat voor hulp we ook nodig hebben, er is in voorzien door Jezus' offer aan het kruis.
'Ja, dat klinkt gemakkelijk', hoor ik mensen vragen. 'Maar hoe kan ik er dan beschikking over krijgen en hoe wordt het toepasbaar voor mij?' Over het onderwerp genezing vragen mensen zich vaak af: hoe kan ik weten of het Gods wil is dat ik genees?
Als we kinderen van God zijn, stellen we daarmee eigenlijk de verkeerde vraag. Genezing is het brood van de kinderen. Jezus zei:
Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen (Matteüs 15:26).
De Syro-Fenisische vrouw had het recht om daarop te reageren:
Ja, Heere, maar de hondjes eten toch ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter.
Oftewel: ,,Ik heb geen heel brood nodig. Geef mij maar een kruimeltje - dat zal al voldoende zijn om die demon uit mijn dochter te krijgen." Deze vrouw had werkelijk geloof, meer dan de kinderen die lekker aan tafel zaten te eten van het brood, maar die nog steeds ziek waren. Een vader kan zijn gezin misschien geen ijs of biefstuk geven, maar een vader heeft altijd de verantwoordelijkheid om zijn gezin te voorzien van dagelijks brood. God de Vader heeft het brood voor zijn kinderen op tafel gezet. Laat ik de vraag opnieuw formuleren: Hoe kan ik de genezing toepassen waar al in is voorzien? Genezing en verzoening zijn namelijk geen dingen voor de toekomst, maar zaken die we nu al kunnen opvragen als ons erfdeel. In al onze nood is door het Nieuwe Testament voorzien - het testament (Engels: the will) is verzegeld door de dood van Jezus.

Dank U Jezus, voor Uw volmaakte werk aan het kruis. Ik denk aan het kruis van Golgotha, een volmaakt werk in elk opzicht en in ieder aspect. Heer, doordring mij ervan dat het Uw wil is om te genezen. Geef mij de openbaring Heer, dat genezing is als brood voor Uw kinderen. Jezus werd verwond, opdat ik genezing zou kunnen ontvangen. Amen.