Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Geniet van de zegen

Leestijd: 2 min.

Laten we de lijst met vloeken uit Deuteronomium 28 eens bekijken. Lees dit hoofdstuk eens rustig door en ga na of jij in je leven geniet van zegeningen, of dat je gebukt gaat onder vloeken. Als we verloste kinderen van God zijn, horen de vloeken niet bij ons, maar de zegeningen wel. Laten we vooral de zegeningen en vervloekingen bekijken uit dit hoofdstuk, die te maken hebben met rijkdom en armoede:

Daarentegen zal het gebeuren, als u de stem van de HEERE, Uw God, niet gehoorzaam bent, door u aan al Zijn geboden en zijn verordeningen, die ik u nu gebied, te houden door ze te doen, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen (vers 15).
Vervloekt zal zijn uw korf en uw baktrog
(vers 17). U zult op de middag rondtasten, zoals een blinde tast in het donker. U zult uw wegen niet voorspoedig maken. U zult alle dagen alleen maar onderdrukt en beroofd worden, en er zal geen verlosser zijn (vers 29).
Omdat u de HEERE, Uw God, niet gediend zult hebben met blijdschap en hartelijke vreugde, vanwege de overvloed van alles, zult u uw vijanden dienen, die de HEERE op u af zal sturen, met honger en dorst, met naaktheid en gebrek aan alles. Hij zal u een ijzeren juk op de hals leggen, totdat Hij u wegvaagt. (vers 47-48)

De wil van God staat in vers 47 – dat we de Heer onze God zouden dienen met blijdschap en hartelijke vreugde voor de overvloed van alle dingen. Overvloed is een schitterend woord dat vele malen voorkomt in de Bijbel. In essentie betekent het dat je alles hebt wat je nodig hebt, en daarbij zegeningen in overvloed, met het doel deze uit te delen aan anderen. De wil van God is dat we Hem dienen als Zijn kinderen, met vreugde en blijdschap om de overvloed van alle dingen die Hij ons geeft.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, voor Uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat Ik U zal dienen met blijdschap en hartelijke vreugde voor de overvloed in alle dingen, omdat U mijn armoede onderging, opdat ik kan delen in Uw overvloed. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.