sluit
Shop Doneer

Geniet van de zegen

Leestijd: 1 min.
Laten we de lijst met vloeken uit Deuteronomium 28 eens bekijken. Lees dit hoofdstuk eens rustig door, en ga na of jij in je leven geniet van zegeningen, of dat je gebukt gaat onder vloeken. Als we verloste kinderen van God zijn, horen de vloeken niet bij ons, maar de zegeningen wel. Laten we vooral de zegeningen en vervloekingen bekijken die te maken hebben met rijkdom en armoede:
Daarentegen zal het gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam bent, door u aan al zijn geboden en zijn verordeningen, die ik u nu gebied, te houden door ze te doen, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen: Vervloekt zal zijn uw korf en uw baktrog. U zult op de middag rondtasten, zoals een blinde tast in het donker. U zult uw wegen niet voorspoedig maken. U zult alle dagen alleen maar onderdrukt en beroofd worden, en er zal geen verlosser zijn. Omdat u de HEERE, uw God, niet gediend zult hebben met blijdschap en hartelijke vreugde, vanwege de overvloed van alles, zult u uw vijanden dienen, die de HEERE op u af zal sturen, met honger en dorst, met naaktheid en gebrek aan alles. Hij zal u een ijzeren juk op de hals leggen, totdat Hij u wegvaagt (verzen 15,17,29,47,48).
De wil van God staat in vers 47 - dat we de Heer onze God zouden dienen met blijdschap en hartelijke vreugde voor de overvloed van alle dingen. Overvloed is een schitterend woord dat vele malen voorkomt in de Bijbel. In essentie betekent het dat je alles hebt wat je nodig hebt, en daarbij zegeningen in overvloed, met het doel deze uit te delen aan anderen. De wil van God is dat we Hem dienen als zijn kinderen, met vreugde en blijdschap om de overvloed van alle dingen die Hij ons geeft.

Dank U Jezus, voor uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat Ik U zal dienen met blijdschap en hartelijke vreugde voor de overvloed in alle dingen, omdat U mijn armoede onderging, opdat ik kan delen in Uw overvloed. Amen.