Shop Doneer

Geplant in het huis des Heren

Leestijd: 1 min.
De rechtvaardige zal groeien als een palmboom,
hij zal opgroeien als een cederboom op de Libanon.
Wie in het huis van de HEERE geplant zijn,
die mogen groeien in de voorhoven van onze God.
In de grijze ouderdom zullen zij nog vruchten dragen,
zij zullen fris en groen zijn,
om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is;
Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht.
(Psalm 92: 13 - 16)
Het leven van een man of vrouw die echt rechtvaardig is, wordt hier vergeleken met twee bomen: een palmboom en een ceder. Het kenmerk van een palmboom is dat hij hoog en recht groeit en dat hij in zijn toppen zijn vrucht draagt als een kroon. Hoe langer de palmboom leeft, des te hoger zal hij groeien en des te indrukwekkender is zijn vrucht. De ceder daarentegen is de koning van alle bomen, de meest luisterrijke en majestueuze. Zó is een rechtvaardig mens in zijn volwassenheid.
Deze beide beelden van rechtvaardigheid zijn alleen van toepassing op mensen die geplant zijn in het huis des Heren. Het woord 'geplant' is belangrijk. Het spreekt van blijvende toewijding. Iemand heeft dit gebed eens op een veelzeggende manier onder woorden gebracht: ,,Heer, help mij te bloeien waar ik geplant ben.''
Helaas zijn sommige christenen niet bereid zich waar dan ook te laten planten. Ze hebben het altijd druk, en zelfs tè druk, maar zijn nooit echt gebonden. Ze schieten nergens wortel en brengen daardoor ook nooit wezenlijke vrucht voort. Alleen zij die bereid zijn om werkelijk geplant te zijn, zullen blijvende vrucht voortbrengen. Zij zijn degenen die zelfs in de ouderdom nog vrucht dragen. Ze zijn een zichtbaar getuigenis van Gods trouw. Hun levens verkondigen: de HEERE is waarachtig... in Hem is geen onrecht. Als je het karakter van de Heer wilt begrijpen, kijk dan naar het gerijpte leven van een rechtvaardig mens. Daarin zul je de trouw van de Heer weerspiegeld zien.

Mijn antwoord in geloof:
Vader, Ik doe afstand van de betovering en charme van het tijdelijke en wil me werkelijk toewijden, ik ben bereid tot die bindende overgave die nodig is om werkelijk geplant te zijn en blijvende vrucht te dragen. Amen.