sluit
Shop Doneer

Gerechtigheid verdienen

Leestijd: 2 min.

En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar voor de wet is het niet: uit geloof, maar: De mens die deze dingen gedaan zal hebben, zal daardoor leven. (Galaten 3:11-12)

Paulus zegt hier: Niemand kan ooit gerechtigheid bij God verkrijgen door de wet. De vertalers hebben hier het woord ‘de’ gebruikt; ‘de’ wet. Dat is gerechtvaardigd, omdat zij in de eerste plaats de wet van Mozes in gedachten hadden. Maar zowel taalkundig als inhoudelijk mag je het woordje ‘de’ weglaten. Dan is de vertaling nog steeds accuraat en waar; niemand kan gerechtigheid bij God verkrijgen door zich aan enige wet of regel te houden.

Er bestaat geen wet die ons in staat stelt gerechtigheid bij God te verkrijgen. Ik weet bijna zeker dat ik sommige lezers hiermee in verlegenheid breng of zelfs voor het hoofd stoot. Toch is het belangrijk dit duidelijk te stellen. Ik denk dat dit één van de meest voorkomende uitspraken is in het Nieuwe Testament, die tegelijk door massa’s christenen hardnekkig wordt genegeerd. Er komen op zijn minst tien plaatsen in het Nieuwe Testament die zeggen: Je kunt nooit gerechtigheid bij God verwerven door je aan een stel regels te houden.

Toch heeft het merendeel van de christenen die ik ontmoet het idee: als ik me maar aan de juiste regels houd, zit ik goed. Maar ik zeg je: het werkt niet. Het bewerkt vaak zelfs het omgekeerde: mensen die erop gericht zijn zich aan wetten en voorschriften te houden, worden wettisch. Zij redeneren (en je komt deze houding tegen binnen iedere tak van de Kerk): onze regels zijn goed, dus als we ons daaraan houden, zijn we rechtvaardig. Omgekeerd denken ze ook: die mensen daar, van die andere groep binnen de Kerk, houden zich niet aan de regels en zijn dus niet rechtvaardig. Eén van de gevolgen van wetticisme is dus dat de Kerk zich opsplitst in allerlei verschillende groepen, met allerlei verschillende regels.

Maar wat is het doel van het Kruis? Dat is ons aan het einde te brengen van al onze eigen wijsheid, kracht en regels en te laten zien dat die eigen regels nergens toe dienen. Wij kunnen pas binnenkomen in Gods genade, als we aan het einde zijn gekomen van ons eigen kunnen en van het zelf willen verdienen. Morgen diepen we dit thema verder uit.


Gebed van de dag

Hemelse Vader, wat hebben we als christenen toch de hardnekkige neiging om ons ‘christen-zijn’ terug te brengen tot ‘ons houden aan regels’! Help mij Heer, om in plaats daarvan mij voortdurend te laten voeden vanuit mijn dagelijkse liefdesrelatie met U – en uiteraard ook mijn relatie met Uw Woord! Dank U Heer, dat ik niets hoef te proberen te verdienen, maar mij gewoon mag overgeven aan de leiding van Uw Geest! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

CAMBODJA

    • Bid om Gods bescherming voor het DPM-team dat blijft samenwerken met onze partner One-2-One Medical tijdens de Covid-19 crisis. Ze helpen in medische klinieken en brengen voedselpakketten bij behoeftige mensen in verschillende provincies.
    • Bid om bescherming voor degenen die uitreiken naar Chinese gevangenen en naar jeugd. Bid dat zij die gratis boekjes ontvangen en het Evangelie horen, gered worden.