Shop Doneer

Geen eigen pogingen meer

Leestijd: 2 min.

God maakte Jezus, die geen zonde gekend heeft, tot zonde omwille van ons, zodat wij in Christus gerechtigheid van God ontvangen. Hier zien we een duidelijke ruil beschreven, een omwisseling; Jezus werd tot zonde, zodat wij rechtvaardig worden. Het is dus niet door onze eigen gerechtigheid dat wij rechtvaardig gemaakt worden, maar door de rechtvaardigheid van God. In Mattheüs 6:33 zegt Jezus:

Maar zoek eerst het ​Koninkrijk van God​ en Zijn ​gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

De enige aanvaardbare gerechtigheid in de hemel is de gerechtigheid die ontvangen wordt door geloof in Jezus Christus. In Jesaja 64:6 staat:

Echter, wij zijn allen als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed wij allen vallen af als een blad en onze ​misdaden​ voeren ons weg als de wind.

Dit vers zegt dus niet zozeer dat onze zonden zijn als een besmeurd vod, maar juist onze gerechtigheid! Zelfs de beste pogingen die wij kunnen doen om vroom te lijken – om God te behagen door Hem in eigen kracht te dienen – zijn niets anders dan besmeurde vodden. En in deze vodden kunnen we ons natuurlijk niet in de voorportalen van de hemel vertonen. God wil dat wij al onze vodden van 'eigen gerechtigheid' uittrekken. We moeten ophouden te vertrouwen op onze eigen goede werken en godsdienstige activiteiten, en erkennen dat we zondige mensen zijn. Vervolgens moeten we geloven dat Jezus aan het kruis voor ons tot zonde is gemaakt met onze zondigheid, zodat wij in ruil daarvoor rechtvaardig gemaakt worden met Zijn rechtvaardigheid.

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U voor Uw werk aan het kruis. Ik verklaar dat ik mijn eigen gerechtigheid wegdoe en daarvoor in de plaats Gods gerechtigheid zoek. Jezus werd met mijn zonde tot zonde gemaakt en daardoor ben ik met Zijn gerechtigheid rechtvaardig gemaakt. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.