Shop Doneer

Gerechtvaardigd

Leestijd: 2 min.

We zijn gerechtvaardigd door geloof in het bloed van Jezus. Laten we lezen wat Paulus hierover te zeggen heeft in de brief aan de Romeinen:

Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar ​genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot ​gerechtigheid. (Romeinen 4:4-5)

Het eerste wat je moet leren, is ophouden om te proberen jezelf te rechtvaardigen. Probeer het niet steeds een klein beetje beter te doen. We lazen zojuist:

Bij hem echter die niet werkt…

Wat moeten we dan doen?

Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.

Je hoeft dus alleen maar te geloven! Is het echt zo eenvoudig? Als het niet zo eenvoudig zou zijn, dan zouden we er nooit aan toekomen. God maakt onrechtvaardige mensen rechtvaardig – dat is wat de Bijbel zegt, en daar geloof ik in.

Want Hem Die geen ​zonde​ gekend heeft, heeft Hij voor ons tot ​zonde​ gemaakt, opdat wij zouden worden ​gerechtigheid​ van God in Hem. (2 Korinthe 5:21)

God maakte Jezus, die geen zonde kende, tot zonde voor ons, zodat wij gerechtigheid van God zouden worden in Jezus. Dat is een volledige omwisseling. Jezus werd tot zonde gemaakt met onze zonde, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden met Zijn rechtvaardigheid. Deze rechtvaardigheid is beschikbaar door geloof in Jezus' bloed.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, voor Uw offer. Ik erken dat rechtvaardigheid beschikbaar is gekomen, door geloof in Uw bloed. Ik ben gerechtvaardigd door geloof. Amen

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.