Shop Doneer

Gerechtvaardigd en geheiligd

Leestijd: 2 min.
Op basis van Romeinen 5:9 en 2 Korinthe 5:21 kunnen we het volgende belijden: ,,Door het bloed van Jezus ben ik gerechtvaardigd, alsof ik nooit gezondigd heb. Dat is wat rechtvaardiging echt betekent. Het is alsof ik nooit gezondigd heb. (in het Engels is de term gerechtvaardigd 'justified' - Derek Prince maakt hiervan in het Engels de woordspeling: 'just-as-if-I'd-never-sinned': alsof ik nooit gezondigd heb... Dat is de krachtige werking van Jezus' bloed! red.)
Al mijn zonden zijn uitgewist. God zegt dat Hij er niet meer aan denkt (zie Jeremia 31:34). Ik ben bekleed met een smetteloos kleed en een mantel van gerechtigheid (zie Jesaja 61:10; Efeze 5:27).
Hebreeën 13 voegt nog een dimensie toe aan de werking van het bloed van Jezus, die we eveneens kunnen maken tot ons persoonlijke getuigenis. Dit vers vertelt ons dat we ook geheiligd zijn door Jezus' bloed:
Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. (Hebreeën 13:12)
Het moge duidelijk zijn: 'heiliging' betekent 'iemand heilig maken', daar is geen twijfel over. God heeft mij in mijn studie van de Bijbel echter laten zien dat je, net zoals je zeker mag zijn van je redding, ook zeker mag weten dat je heilig bent. En laten we ook goed beseffen dat het door geloof is. Je kunt jezelf beschouwen als een heilige, als je voldoet aan Gods voorwaarden, namelijk geloof in het verzoenende werk van het eigen bloed van Zijn Zoon Jezus.
Zo kunnen we hierover dus getuigen: ,,Door het bloed van Jezus ben ik geheiligd, apart gezet voor God." De Heer sprak herhaaldelijk tegen de Egyptische farao over Zijn volk Israël: ,,Ik zal een verlossend onderscheid maken tussen Mijn volk en uw volk" (zie Exodus 8:22; 9:4). Dat 'verlossende onderscheid' is wat tussen de duivel en mij in staat. Wat staat tussen de duivel en mij in? Het bloed van Jezus! Ik hoor niet thuis in het territorium van de duivel. Door het bloed ben ik getrokken uit de macht van de duisternis, en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde: Jezus! (zie Kolossenzen 1:13)
Dit is zo enorm belangrijk, en toch zijn er massa's kinderen van God die telkens weer twijfelen of ze wel echt buiten het bereik van Gods tegenstander zijn... Maar door geloof in de krachtige werking van Jezus' bloed is dat wel de Bijbelse waarheid over jou en mij: We zijn gerechtvaardigd - alsof we nooit gezondigd hebben - en bovendien geheiligd, apart gezet als Gods volk, buiten het bereik geplaatst van Gods tegenstander, de duivel. Jij en ik behoren in en door Jezus tot een ander koninkrijk; het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde!

O, hemelse Vader, wat ben ik dankbaar voor het Koninkrijk van de Zoon van Uw liefde, Jezus, waar ik voor altijd bij mag horen! Dank U wel dat ik door geloof in de kracht van Zijn bloed buiten het bereik en buiten de invloedssfeer ben geplaatst van Uw tegenstander, de vernietiger. Laat dat besef voortdurend en heel diep doorwerken in mijn dagelijks leven, zodat Uw naam verheerlijkt wordt door alles wat ik denk, zeg en doe. Amen.