Shop Doneer

Gerechtvaardigd

Leestijd: 1 min.
We zijn gerechtvaardigd door geloof in het bloed van Jezus. Laten we lezen wat Paulus hierover te zeggen heeft in de brief aan de Romeinen:
Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Aan hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid (4:4,5).
Het eerste wat je moet leren, is ophouden om te proberen jezelf te rechtvaardigen. Probeer niet steeds het een klein beetje beter te doen. We lazen zojuist: Aan hem echter die niet werkt... Wat moeten we dan doen? Aan hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Je hoeft dus alleen maar te geloven! Is het echt zo eenvoudig? Als het niet zo eenvoudig zou zijn, dan zouden we er nooit aan toekomen. God maakt onrechtvaardige mensen rechtvaardig - dat is wat de Bijbel zegt, en daar geloof ik in.
Want Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons zonde gemaakt, opdat wij zouden worden: gerechtigheid van God in Hem (2 Korinthe 5:21).
God maakte Jezus, die geen zonde kende, tot zonde voor ons, zodat wij gerechtigheid van God zouden worden in Jezus. Dat is een volledige omwisseling. Jezus werd tot zonde gemaakt met onze zonde, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden met zijn rechtvaardigheid. Deze rechtvaardigheid is beschikbaar door geloof in Jezus' bloed.

Dank U Jezus, voor Uw offer. Ik proclameer dat rechtvaardigheid beschikbaar is gekomen, door geloof in Uw bloed. Ik ben gerechtvaardigd door geloof. Amen.