Shop Doneer

Geschapen voor goede werken

Leestijd: 3 min.
Weekthema:
Het prachtige geheim
We hebben de afgelopen dagen gesproken over het bewegen in Gods wil en Zijn doelen bereiken. Er zijn veel mensen actief in allerlei christelijke bediening die vrucht voortbrengen die niet blijvend is, omdat het niet de vrucht is die God van hen had gevraagd. Ze zijn 'bezige bijtjes', druk met hun eigen projecten, proberend hun eigen ding te doen, vrijwilligers voor God. Maar Jezus zei: 'Jij hebt niet mij uitgekozen. Ik koos jou.' Alles wat je doet buiten de keuze van God is slechts hout, hooi en stro, dat verbrand zal worden op de dag van het oordeel (zie 1 Korinthe 3:11-13).
Ik ben tot de volgende conclusie gekomen: het grootste obstakel voor 'echt geloof' is dit zogenaamde 'bezige bij'-geloof. Je zegt misschien: 'Ja maar ik probeer allerlei dingen voor U tot stand te brengen, Heer!' Zolang je al die vleselijke moeite en eigenwil in je geloof blijft stoppen, zal echt geloof een vreemde voor je blijven.
Ik heb geleerd dat als ik even terugstap en mijn bezige-bij activiteiten even stil zet, als ik stop met het doen van mijn eigen ding, dan is het verbazingwekkend wat God vervolgens kan doen. Ik ben ervan overtuigd dat de belangrijkste reden dat de Kerk niet het geloof heeft dat ze zou moeten hebben (en zou willen hebben) is dat de Kerk zo druk is met het doen van allerlei dingen die God niet gevraagd heeft. Jezus zei: 'Jij hebt niet mij uitgekozen, maar Ik koos jou en stelde je aan zodat je uit zou kunnen gaan en vrucht dragen.' Op die basis zal je vrucht blijvend zijn. En op die basis zal alles wat je de Vader vraagt in de Naam van Jezus, je door God gegeven worden. (Zie Johannes 15:16.) Als die basis echter ontbreekt omdat je actief bent vanuit je ziel, dan kun je geen aanspraak maken op vervulling van de beloften.
In het boek Efeze zien we een waarheid die overeenkomt met het bekende laatste deel van Romeinen 8:28: ...voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn:
Want wij (gelovigen) zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. (Efeze 2:10)
Jij en ik zijn Gods maaksel (het basiswoord dat hier staat betekent eigenlijk 'kunstwerk' of 'vakmanschap'). Beste vriend, lieve vriendin, als gelovige in de Heer Jezus ben jij Gods schepping. Bekritiseer jezelf niet. Denk en spreek niet klein over jezelf. Praat niet de hele tijd over wat je niet kunt. Herhaal niet voortdurend al je fouten, tekortkomingen. Waarom zou je op die manier over jezelf praten? Als je dat doet, dan bekritiseer je eigenlijk het vakwerk van God. De Bijbel zegt: Wij zijn Zijn vakmanschap. Deze gedachte komen we ook tegen in Romeinen 9:20:
Maar, o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt u mij zó gemaakt?
Het is niet aan de klei om de pottenbakker te vertellen wat hij moet doen, of wat hij anders had moeten doen. De Heer is de pottenbakker. Wij zijn de klei. Hij heeft ons gemaakt zoals Hij vond dat we moesten zijn, want Hij had een doel voor ogen (zie Romeinen 9:21; Jesaja 64:8).
Wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft. De woorden 'tevoren bereid' betekenen 'van voor de grondlegging van de wereld'. God bepaalde de werken, de 'goede werken' waar jij en ik in zouden moeten wandelen. We hoeven niet zelf te beslissen wat we moeten doen. We moeten ontdekken wat God voor ons bestemd heeft om te doen.

Vader, ik wil zo graag dingen voor U doen, maar loop daarin soms Uw wil voorbij. Wilt U mij helpen om die dingen te doen die U van tevoren voor mij bereid heeft? Dank U wel, dat ik Uw kunstwerk ben, en dat U mij gemaakt heeft op zo'n manier, dat ik geschikt ben om te doen wat U van mij vraagt. En dank U dat U mij helpt om precies dat te ontdekken! Amen.