Shop Doneer

Geslaagd!

Leestijd: 1 min.
Wie is de man die de HEERE vreest?
Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen.
Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen .....,
(Psalm 25: 12, 14)
Als God mensen wil onderwijzen, dan selecteert Hij Zijn studenten op grond van hun karakter, niet op grond van hun intellectuele kunnen, hun academische prestaties of hun maatschappelijke status. God kijkt naar het innerlijk.
God zoekt een hart dat volledig op Hem gericht is, in eerbied, in nederigheid en respect. God stelt bovendien het lesrooster op. Hij onderwijst zo'n student de weg die hij moet kiezen. Vaak is dit niet de weg die wij zelf voor ons leven zouden kiezen. We zouden misschien eerder denken aan diepgaande thema's als profetie of openbaring, maar in Gods lesrooster ligt de nadruk misschien wel op het bescheidene en alledaagse: dienstbaarheid, opoffering (jezelf wegcijferen) en trouw.
Degenen die zich onderwerpen aan Gods onderwijs, wacht een heerlijke beloning: Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen. In menselijke relaties delen we onze hartsgeheimen alleen met mensen die we vertrouwen. Zo is het ook met God: als Hij Zijn geheimen met ons deelt, dan is dat een bewijs dat we Zijn vertrouwen waard zijn, dat we Zijn vertrouwelijke omgang met ons hebben verdiend. Het is als het ware ons 'diploma' of 'brevet van betrouwbaarheid'...!
Wij zien deze dynamiek prachtig geïllustreerd in Jezus' omgang met Zijn discipelen. Nadat Hij hen drie jaar lang aan stevige discipline had onderworpen, zei Hij tegen hen:
Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik alles wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u bekendgemaakt heb (Johannes 15: 15).
Eerst leerde Jezus zelf alles van de Vader, door zich volledig aan Hem te onderwerpen. Daarna gaf Hij op Zijn beurt alles wat Hij van de Vader had geleerd, door aan degenen die zich op dezelfde manier aan Hem onderwierpen. God selecteert Zijn studenten nog steeds volgens dezelfde principes. Zijn eisen nóch Zijn lesrooster zijn veranderd.

Mijn antwoord in geloof:
Heer, ik verlang ernaar zo'n student te zijn dat U uw geheimen met mij kunt delen, op een moment dat U bepaalt en op de manier die U kiest. Heer, geef mij dat kostbare geschenk van de vreze des Heren, zodat ik mag genieten van Uw vertrouwelijke omgang. Amen.